Logo
  • Blog
  • 15 december 2016

7 punten voor houvast bij wendbaarheid

Wendbaarheid, flexibiliteit en dynamiek zijn hip en noodzakelijk, maar hoe voorkom je dat de hele organisatie op drift raakt? Al die beweging is heel aardig en de boze buitenwereld kan wel heel hard roepen dat het allemaal moet, maar onbesuisde verandering geeft vooral onduidelijkheid en onzekerheid en leidt eerder tot stilstand dan tot vooruitgang.

Hoe deden we dat vroeger? Rust, reinheid, regelmaat was het credo waarmee hele generaties groot geworden zijn. Het zijn termen die een wereld vertegenwoordigen die niet meer bestaat en die haaks staat op de hedendaagse hectiek. Maar deze termen hebben een belangrijke eigenschap: ze bieden structuur en houvast en dat hielp. Sterker nog: structuur helpt nog altijd! Want de hoeveelheid onzekerheid die wij als mens aankunnen is gelimiteerd. Dat is de reden dat die onbesuisde veranderingen ons tot stilstand brengen. Daarom hebben wij structuur en ankers nodig. Optimale wendbaarheid kun je alleen bereiken door ook houvast te bieden. Ik zie zeven punten voor een dergelijke houvast:

  1. Communicatie. Het eeuwige verbeterpunt. Goede communicatielijnen, met inbegrip van het gebruik van de sociale media, zijn vereisten om snel en helder te kunnen communiceren over de verwachte verandering en aanpassing. Zorg er voor dat de communicatie goed geregeld is, anders wordt het gegarandeerd een zooitje.
  2. Vrijheid in gebondenheid; het klinkt als de titel van een roman. Maar als je snel wilt kunnen reageren, moeten medewerkers een grote mate van vrijheid in handelen hebben. Elke vrijheid kent grenzen. Maak deze van te voren duidelijk, dat beweegt het snelste.
  3. Creativiteit. Voor de optimale flexibiliteit moet je ‘out-of-the-box’ kunnen denken. Stimuleer creativiteit, zorg voor werkvormen die creativiteit bevorderen. Maak het een basaal onderdeel van werken, neem het op in je structuur. Werkvormen zoals co-creatie stimuleren de creativiteit, geven energie aan de deelnemers en geven verrassende uitkomsten en oplossingen.
  4.  Mentaliteit. Wat we ook doen, de onzekerheid door de steeds veranderende buitenwereld blijft. Vecht er niet langer tegen, maar maak het onderdeel van je wezen en je organisatie.
  5. Herinnering. Nee, het kan geen kwaad om af en toe achterom te kijken en te evalueren. Alleen dan kun je ook evolueren. Waar liggen de ongebruikte ‘lessons learned’? Juist als je wendbaar moet zijn, is het zeer inefficiënt om het wiel telkens opnieuw uit te vinden.
  6. Werkvloer. De medewerkers op de werkvloer zien de verandering anders dan de top en het is vrij zeker dat de werkvloer er het meeste mee te maken gaat krijgen. Juist deze medewerkers moeten dus wendbaar en gemotiveerd zijn en blijven. Betrek, luister, werk en denk samen.
  7. Moderne IT. Om de vereiste snelheid te halen en optimaal wendbaar te zijn moet je de juiste middelen gebruiken. Ze zijn er voor en het kan geen kwaad ze te gaan gebruiken! Zeer waarschijnlijk bestaat de perfecte app voor jouw uitdaging al en anders is deze er morgen wel. Ga op zoek en laat je informeren.

Wendbaarheid vereist houvast, die zekerheid maakt je wel heel flexibel.

Producttips