Logo
  • Nieuws
  • 2 juli 2008
  • Ellen van Waaijen

WGA-premie toch verhalen op brutoloon

Een werkgever mag maximaal 50 procent van de premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verhalen op het nettoloon van de werknemer. Dit is echter in strijd met overige wettelijke bepalingen. De rechtbank in Haarlem stelde onlangs  dat de premie in mindering kan worden gebracht op het brutoloon.

Beeld WGA-premie toch verhalen op brutoloon

Artikel 34 lid 2 van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (WFSV) is helder: een werkgever kan de premie WGA ten hoogste tot de helft verhalen op de werknemer. De wettekst geeft echter geen uitsluitsel of het nu om het bruto- of het nettoloon gaat. In de toelichting op de regeling WFSV wordt dit wel duidelijk: de premie moet worden verhaald op het nettoloon van de werknemer.

 

Vreemd

Dat is vreemd, want het werknemersdeel van de premie WAO werd in het verleden altijd afgetrokken van het brutoloon. Aangezien de WIA in de plaats is gekomen van de WAO is het gek dat de wetgever nu plotseling uitgaat van het nettoloon. Het is ook in strijd met andere wettelijke bepalingen, zoals artikel 11 van de Wet op de Loonbelasting. In dat artikel staat dat tot het loon niet behoren de aanspraken ingevolge de WIA en bijdragen die worden ingehouden als premies bedoeld in hoofdstuk 3 van de WFSV. En laat onder dit laatste nu de WGA-premie vallen.

 

In beroep

Werkgevers die hiertegen in beroep gaan, hebben voorlopig succes. De rechtbank in Haarlem stelde onlangs vast dat er een directe relatie bestaat tussen de dienstbetrekking van de werknemer en het verhaalde bedrag. Daarnaast vormt het verhaal van een deel van de WGA-premie een direct nadeel voor de werknemer.

 

Omdat de WGA-premie onderdeel uitmaakt van het loon, dient de premie in mindering te worden gebracht op het loon ter berekening van de verschuldigde loonbelasting en premie volksverzekeringen. Daarmee kiest de rechter voor de veilige weg.

 

LET OP: Werkgevers kunnen de premie WGA in mindering brengen op het brutoloon. Mocht echter een hogere rechter tot een ander oordeel komen, dan kunnen werkgevers een naheffing verwachten. Nog beter is het daarom als de werknemer bezwaar maakt tegen de inhouding.

 

Hoe zat het ook al weer met de WIA? Lees het in het handboek Belonen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.