Logo
  • Nieuws
  • 28 juni 2011
  • Lianne Bouman

Wetswijzigingen per 1 juli 2011

Het kabinet heeft per 1 juli 2011 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Wij hebben de belangrijkste op personeelsgebied voor u op een rijtje gezet.

Beeld Wetswijzigingen per 1 juli 2011

Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld

Twee veranderingen in de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld:

De uitbreiding van de doelgroep bij de toetsing van het re-integratieverslag (RIV). Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) toetst vanaf 1 juli 2011 ook het re-integratieverslag bij:

  • werknemers die ziek zijn door orgaandonatie;
  • werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling;
  • zieke werknemers met een een no-riskpolis.

 

Re-integratie

Blijkt uit die toetsing dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de hierboven genoemde werknemers? Dan kan UWV de werkgever verplichten om loon door te betalen bij een aanvraag Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Ook kan UWV beslissen dat de werkgever de Ziektewetuitkering terugbetaalt als het dienstverband is beëindigd. Dit geldt alleen voor werknemers die op of na 1 juli 2011 ziek worden.

 

Vrij te laten bedrag

Bij de tweede verandering gaat het om een werknemer die een Ziektewetuitkering ontvangt en tijdens die uitkering werkt. Het geld dat deze werknemer hiermee verdient, houdt UWV in op zijn uitkering. Deze inkomsten worden gemiddeld berekend over het aantal uitkeringsdagen. Vaak laat UWV een gedeelte van de inkomsten vrij. Dat zijn dus inkomsten die UWV niet inhoudt op de uitkering. Dat betekent: hoe meer de werknemer verdient tijdens ziekte, hoe hoger het vrij te laten bedrag is. En hoe hoger zijn inkomen.

 

Reparatiewet btw-correctie auto

Voor de bepaling van de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak gaat voortaan een zelfstandig btw-forfait de hoogte van de correctie bepalen. De bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting zal niet langer bepalend zijn voor deze btw-correctie.

 

Verhoging minimumloon

U vindt hier de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2011.

 

Minder snel tewerkstellingsvergunning werknemer buiten EU

Er is sprake van twee wijzigingen. De eerste treedt op 1 juli 2011 in werking. Meer hierover leest u hier.

Producttips

Ook interessant

Effectief verzuim terugdringen
Download de gratis whitepaper

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.