Logo
  • Blog
  • 22 november 2013

Re-integratie nog niet afgerond

Na langdurige arbeidsongeschiktheid is de functie van de werknemer aangepast aan de overgebleven capaciteiten. Deze werkzaamheden zijn echter nooit volledig verricht door de werknemer. Na volledige uitval meende de werkgever niet opnieuw 104 weken salaris te hoeven doorbetalen. De werknemer dacht daar anders over, maar erkende wel nooit volledig de nieuwe functie te hebben kunnen uitoefenen.

Geen nieuwe loondoorbetalingsplicht bij “nieuwe” ziekmelding

Een zieke werknemer die niet kan terugkeren in de eigen functie kan binnen de onderneming worden herplaatst. Als er een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor deze werkzaamheden en de werknemer gaat deze werkzaamheden ook feitelijk vervullen, dan vormt een nieuwe ziekmelding het begin van een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling. Dat kan ook het geval zijn als de werknemer de nieuwe werkzaamheden drie maanden verricht, zonder dat er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In de onderhavige situatie heeft de werknemer de nieuwe werkzaamheden vanaf de eerste dag niet volledig kunnen vervullen en dat was niet anders op het moment van de volledige uitval. Om die reden heeft de Kantonrechter bepaald dat de re-integratie nog niet was voltooid en er daarom geen sprake was van een nieuw ziektegeval, maar van een doorlopend ziektegeval.

Opmerking: 

De feiten en omstandigheden hebben geleid tot dit eindresultaat. Het is daarom van belang alle
ontwikkelingen in het ziekte- en re-integratiedossier goed vast te leggen. Daar kan meer waarde aan worden
gehecht dan aan de inhoud van arbeidsovereenkomsten.


Kantonrechter Haarlem, 4 september 2013, JAR 2013, 255

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.