Logo
  • Blog
  • 14 augustus 2023

Pas op bij ziekte na einde dienstverband medewerker

Als een medewerker binnen vier weken na de beëindiging van het dienstverband ziek wordt, draait de (voormalig) werkgever alsnog op voor de uitkeringslasten middels premiedifferentiatie. Hoe kun je dit voorkomen?

Een belangrijk gegeven in ons sociale stelsel betreft die van het verhoogde financiële risico voor medewerkers die uit dienst gaan en binnen vier weken na datum uit dienst ziek worden. De uitkeringslasten worden dan namelijk toegerekend aan de ex-werkgever hetzij middels premiedifferentiatie voor werkgevers in het publieke stelsel, hetzij door het doorbelasten van de uitkering aan eigen risico dragers. Zo kan het in het ergste geval zijn dat de ex-werkgever 12 jaar lang financieel ‘last’ heeft vanwege de uitkeringskosten van  ziektewet en een eventueel daarop volgende WGA-uitkering.

Het risico van premiedifferentiatie geldt in principe voor álle ex-werknemers

Veel werkgevers en hun HR-adviseurs zijn in de veronderstelling dat dit risico alleen geldt voor medewerkers waarvan het tijdelijk dienstverband is beëindigd. Maar niets blijkt minder waar. Het risico van premiedifferentiatie (hoe meer schade, hoe hoger de premiekosten) of doorbelasting van de uitkering geldt in principe voor álle ex-werknemers, of ze nu een tijdelijk of een vast contract hadden. Of ze nu zelf ontslag hebben genomen, of dat het contract via kantonrechter, UWV of vaststellingsovereenkomst is ontbonden, dat maakt niet uit. Zelfs een faillissement geeft geen garantie op dispensatie, want als de ex-werkgever na faillissement doorstart, kan de nieuwe werkgever worden beoordeeld als rechtsopvolger van het failliete bedrijf, en kun je alsnog met een premieverhoging of doorbelasting worden geconfronteerd.

Zo snel mogelijk een WW-uitkering aan laten vragen

Kortom, ook bij vaste medewerkers loopt de ex-werkgever tot 4 weken na einde dienstverband in potentie het risico tot 12 jaar na uit dienstdatum met verhoogde kosten geconfronteerd te worden. Is er iets aan te doen? Kun je schade voorkomen?  Jazeker, want als de (aanstaande) ex-werknemer vóór de ziekmelding al een WW-uitkering toegekend heeft gekregen vindt er geen doorbelasting plaats aan de ex-werkgever. Daarom adviseren wij bij een naderend einde van het dienstverband de werknemer aan te sporen zo snel mogelijk een WW-uitkering aan te vragen. Dat kan vanaf 1 week voor einde dienstverband. Op de website van het UWV staat beschreven hoe.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.