Logo
  • Nieuws
  • 18 maart 2008
  • Peter van den Hout

Mogelijk aanpassing ziekmeldingsprocedure

Volgens de huidige Ziektewet moet een werkgever een zieke werknemer uiterlijk in de 13e week van arbeidsongeschiktheid bij het UWV ziek melden. Ook beter melden moet tijdig gebeuren. Om de administratieve lasten bij UWV en werkgevers te verlagen, is een wetsvoorstel ingediend met vereenvoudigingen in de procedure.

Beeld Mogelijk aanpassing ziekmeldingsprocedure

De voorgestelde wetswijzigingen zijn als volgt:

  • De werkgever hoeft ziekmelding pas in de 42e week te doen. Naar schatting loopt het aantal meldingen daarmee terug van 280.000 naar 60.000.
  • Ook voor eigenrisicodragers WIA/WAO wordt de ziekmeldingstermijn verplaatst naar de 42e week.
  • Het is niet langer nodig het herstel van een werknemer aan het UWV te melden.
  • Werkgevers die hun zieke werknemer te laat ziekmelden, krijgen een boete van maximaal 455 euro in plaats van de huidige loondoorbetalingsplicht met de duur van de vertraging.

 

Overgangsregeling

Daarnaast wordt de alerteringsbrief verbeterd die het UWV aan het eind van het eerste ziektejaar stuurt om de zieke werknemer te wijzen op de verplichte eerstejaarsevaluatie. Tevens wordt de kennisgeving WIA-aanvraag vereenvoudigd.

 

De wetswijziging moet op 1 juli 2008 in werking treden. Voor lopende gevallen zijn overgangsregels opgesteld met als kern dat voor werknemers die voor 1 juli ziek zijn geworden maar nog niet zijn ziek gemeld, de nieuwe 42e weekmelding geldt. Werknemers die al wel zijn ziek gemeld hoeven geen nieuwe melding te doen in de 42e week. Voor alle lopende gevallen vervalt na 1 juli de hersteldmelding.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.