Logo
  • Nieuws
  • 19 mei 2020
  • Bron: de Volkskrant

Mag een werkgever de temperatuur van zijn werknemers meten?

Bij terugkeer naar de werkvloer leeft bij verschillende werkgevers de wens om de temperatuur van hun medewerkers te meten in verband met het coronavirus. Maar mag dit zomaar in het kader van de privacy? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Beeld Mag een werkgever de temperatuur van zijn werknemers meten?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt hier de laatste tijd steeds meer vragen over, aldus de Volkskrant. In principe mag een werkgever geen medische gegevens van werknemers verzamelen. Maar, onder strikte voorwaarden, kan de temperatuur van medewerkers wél worden gemeten. De werkgever mag dat niet zelf doen; dit moet worden uitbesteed aan de bedrijfsarts of aan de werknemer zelf. En de temperatuur mag niet worden doorgegeven aan de werkgever en ook niet worden geregistreerd.

Om het ingewikkeld te maken: de gemeten temperatuur mag niet worden gekoppeld aan een ‘actie’, zoals een lampje dat rood of groen wordt of een sluis die open- of dichtgaat in een gebouw. Als collega’s in de rij dat zien, is dat volgens de AP een inbreuk op de integriteit van het lichaam en dus onrechtmatig. "Zij kunnen op basis daarvan namelijk hun conclusies trekken over de gezondheid van de medewerker," aldus een woordvoerder van de AP in de Volkskrant.

Privacyschending

De coronacrisis levert de werkgever een dilemma op in het geval van temperatuurmetingen. Enerzijds heeft hij de wettelijke verplichting om zijn werknemers een veilige werkomgeving te bieden, anderzijds worden de mogelijkheden beperkt door onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar zijn nut en noodzaak wel groot genoeg voor privacyschending van een werknemer? Een hogere lichaamstemperatuur wil immers niet zeggen dat iemand ook corona heeft. Bovendien is het meten van medewerkers op deze manier erg foutgevoelig.

Bij chipfabrikant ASML maakt meten van de lichaamstemperatuur onderdeel uit van de toegangsprocedure van medewerkers. Bij de receptie staat een warmtecamera, die de lichaamstemperatuur van de werknemers meet. Medewerkers met koorts wordt gevraagd zich ziek te melden. ASML stelt dat de temperatuurmeting onderdeel is van een heleboel Corona-maatregelen, en dat dit bovendien is afgestemd met de ondernemingsraad en juristen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.