Logo
  • Opinie
  • 23 juni 2017

Hernieuwde uitval na volledig herstel: loondoorbetalingstermijn vangt opnieuw aan

Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van (een deel van) het loon gedurende maximaal 104 weken. Wanneer een werknemer na een periode van tenminste vier weken van volledig herstel opnieuw uitvalt, vangt deze termijn opnieuw aan. Een periode van arbeidsongeschiktheid eindigt wanneer de werknemer de ‘bedongen arbeid’ weer volledig verricht. Om die reden twisten partijen soms over de vraag of een werknemer de bedongen arbeid gedurende minstens vier weken weer volledig heeft verricht.

Alleen dan leidt hernieuwde uitval immers tot een loondoorbetalingsverplichting van opnieuw maximaal 104 weken.

Sprake van volledig herstel?

De kantonrechter Midden-Nederland oordeelde onlangs over de vraag of sprake was van volledig herstel gedurende minimaal vier weken. De werknemer in kwestie meldde zich ziek op 4 december 2014. Vanaf maart 2016 werkte hij weer fulltime waarbij hij op advies van de bedrijfsarts nog niet werd ingezet tijdens nachtdiensten. Per 26 september 2016 is de werknemer beter gemeld. Hij had toen inmiddels ook weer nachtdiensten. 

Op 6 januari 2017 meldde de werknemer zich opnieuw ziek. De werkgever heeft de loondoorbetaling vervolgens gestopt. Volgens de werkgever was de werknemer sinds december 2014 doorlopend arbeidsongeschikt geweest. De 104-wekentermijn zou daarmee ruimschoots zijn overschreden. De werkgever stelt daartoe dat de werknemer de bedongen arbeid in deze gehele periode nooit volledig heeft verricht. Zo werd hij aanvankelijk niet ingezet tijdens nachtdiensten en werkte hij vervolgens enkel op bepaalde locaties binnen de regio. Dit terwijl de nachtdiensten en het werken op alle locaties in de regio volgens de werkgever op basis van de arbeidsovereenkomst zouden behoren tot de bedongen arbeid. Werknemer vordert loondoorbetaling, stellende dat hij de bedongen arbeid weer verrichtte vanaf het moment waarop hij weer nachtdiensten had. Daarna is hij langer dan vier weken hersteld geweest voordat hij begin 2017 weer uitviel.

Naar het oordeel van de kantonrechter maken de nachtdiensten inderdaad deel uit van de bedongen arbeid. Om die reden heeft de werknemer de bedongen arbeid per 26 september 2016 weer volledig verricht. Dat de werkregio staat vermeld in de arbeidsovereenkomst, maakt niet dat de bedongen arbeid ziet op het werken in álle mogelijke locaties binnen die regio. Werknemer heeft slechts een voorkeur kenbaar gemaakt om dicht bij huis te werken. Daaruit volgt niet dat hij om gezondheidsredenen niet is ingezet op andere locaties. Concluderend heeft de werknemer na 26 september 2016 de bedongen arbeid verricht en is met de ziekmelding in januari 2017 een nieuwe loondoorbetalingsperiode van maximaal 104 weken van start gegaan. De loonvordering wordt daarom toegewezen.

>> Werkgevers doen er goed aan zich te laten adviseren over het volledig hersteld melden van een werknemer. Een werknemer die vlak voor afloop van de 104-wekentermijn volledig is hersteld, kan bij hernieuwde uitval immers opnieuw recht hebben op maximaal 104 weken loondoorbetaling.<<

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.