Logo
  • Opinie
  • 31 mei 2013

Bedrijfsartsen zijn Artificial Intelligence

Na FFector on tour weet ik het zeker: bedrijfsartsen bestaan niet echt. Het is A.I. ofwel Artificial Intelligence of Nederlands gezegd Kunstmatige Intelligentie. x

Wikipedia maakt onderscheid tussen sterke en zwakke A.I. “Sterke AI” houdt zich bezig met onderzoek met betrekking tot het creëren van een computer of software die echt kan redeneren en problemen oplossen, en die wellicht zelfbewustzijn zou hebben;”Zwakke AI” houdt zich bezig met onderzoek in beperkte deelgebieden waarin gedragingen mogelijk zijn die intelligent lijken, maar niet echt intelligent zijn.

A.I. Robot


Ik denk dat bedrijfsartsen vallen onder de categorie “zwakke AI” en met name het onderzoeken op beperkte deelgebieden is wat in de praktijk duidelijk naar voren komt in hun respons.

Zo trof ik een werkgever tijdens de tour die geen mogelijkheden zag voor de werknemer omdat het herstel maar niet vlotte. Dit had o.a. te maken met de behandeling waar de werknemer voor gekozen had. Met de inzet van een bedrijfsartsconsult hoopte de werkgever meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden.

De werking van de A.I. bedrijfsarts

Bedrijfsartsgroepen en/of arbodiensten hebben eigen vragenlijsten die ze gebruiken om de A.I. bedrijfsarts aan te sturen en waarop hij dan respons geeft. Vaak is het respons (de antwoorden) erg summier, onduidelijk en geeft het weinig duidelijkheid over het vervolg van het ziektetraject. Zeker de werkgevers die geen wiskundige achtergrond hebben, en dat heb je nodig om A.I. te kunnen begrijpen, komen dan vaak niet verder. Het formulier is in bijna alle gevallen opgesplitst in 2 of 3 vraagstukken over het verzuim zelf; bijvoorbeeld wijzigingen in klachten, oorzaken of belemmeringen. De re-integratie op zich; dus wijzigingen in einddoel of beoordeling structurele functionele beperkingen.

In het kort kwam het respons van de A.I. arts, naar aanleiding van de werkgeversaanvraag, op het volgende neer:

Klachten niet veranderd door aard van behandeling. Andere behandelmethode mogelijk maar is niet duidelijk wat effect zal zijn. Klachten nemen af en weer aan. Ik adviseer dit met werkgever bespreekbaar te maken. Adviseer bij aanhouden trend om medische informatie te actualiseren.

“Tja, wat kan ik hier nu mee?”, vroeg de werkgever mij. In plaats van antwoorden kreeg ook ik meer vragen naar aanleiding van het respons. Want is het niet de rol van de arts (medisch) om te onderzoeken of een andere (geopperde) behandelmethode een effect zal hebben? En is hij nu van mening dat de klachten weer toenemen door het aangeboden werk, of is daar toch geen link tussen? Maw is het aangeboden werk nu wel of niet te zwaar? “Het moet bespreekbaar gemaakt worden”, maar wat is er medisch gezien nu wel of niet mogelijk? En “de trend” houdt al een poosje aan, vandaar het verzoek van de werkgever om een nieuw advies. Hoe logisch is het dan dat de medische informatie niet geactualiseerd is maar dat dit zijn advies is? Hij is toch verantwoordelijk voor het actualiseren?

Herprogrammeren van A.I. bedrijfsartsen

Het prettige van computers is dat wij ze nog steeds zelf maken en programmeren. We geven ze een kader waarbinnen ze zelf (geautomatiseerd) taken uit kunnen voeren en ons van respons kunnen voorzien. matrixcode

Dat is nu precies wat we ook moeten doen als het gaat om de samenwerking met externe adviseurs, of in dit geval de A.I. bedrijfsarts.

Hoe programmeer je de A.I. bedrijfsarts zodat je meer en beter respons krijgt, dat ook daadwerkelijk aansluit bij wat je nodig hebt?
1.Maak een duidelijk overzicht voor jezelf van waar je staat in het traject en waar je naar toe wilt.
2.Zorg voor een persoonlijk gesprek met de werknemer waarin je hem deelgenoot maakt en zorgt voor draagvlak.
3.Stel per individu en/of  situatie een eigen vragenlijst op aan de A.I. bedrijfsarts, waarin je de bovenste twee punten verwerkt.
4.Onderbouw duidelijk waar je naar toe wilt, waarom je denkt dat dit mogelijk is, en maak duidelijk wat je nog niet kunt overzien.
5.Als de A.I. bedrijfsarts ander respons geeft dan wat je gevraagd hebt, start de A.I. BA nogmaals op en probeer het opnieuw.

De tour liet ook dit jaar weer duidelijk uitkomen dat werkgevers vaak niet goed weten wat er nou allemaal gebeurd is in een dossier. Het is belangrijk dat je zelf aan het roer staat en dus ook zelf aangeeft waar je naar wilt. Voordat je weer een verzoek om een consult doet, even alles op een rij zetten.

Omdat de werknemer vaak net iets meer technische kennis heeft, zie je vaak dat hij in staat is de A.I. bedrijfsarts een ander kader te geven. Dit moet je voor zijn door zelf het kader op voorhand gecommuniceerd te hebben met de A.I. bedrijfsarts. Hiervoor moet jij de werknemer zelf uitvoerig gesproken hebben, hem deelgenoot maken van je route naar zee en zorgen dat je exact weet welke belemmeringen er mogelijk kunnen optreden. Door deze te delen met de A.I. bedrijfsarts icm jouw routekaart zorg je voor een duidelijk kader waarbinnen het respons terugkomt.

Het werkt niet zo dat je een bedrijfsarts moet vertellen wat je wilt horen en het liefst dat ook nog op papier bevestigd krijgt. A.I. is soms net iets koppiger dan wij mensen zelf. Geef de A.I. bedrijfsarts kaders waarbinnen hij jou kan ondersteunen en zoek zelf de samenwerking. Blijf daarbij zelf de regievoeren door op voorhand te weten waar je naar toe wilt. Ik zie nog zoveel werkgevers die zich graag afhankelijk opstellen van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, arbodiensten, etc.

'Zorg ervoor dat jij niet verandert in een A.I. werkgever maar de programmeur blijft'

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.