Logo
  • Blog
  • 25 mei 2023

Arbeidsovereenkomst eindigt automatisch na 104 weken arbeidsongeschiktheid - Enkele misverstanden rondom 2 jaar ziekte

Als UWV toestemming verleent de arbeidsovereenkomst op te zeggen hoeft werkgever niet de (volledige) opzegtermijn te hanteren want er is immers toch geen loonbetalingsplicht meer na 104 weken ziekte. Is dat wel zo? Rondom twee jaar ziekte van een medewerker bestaan nogal wat misverstanden. Advocaat arbeidsrecht Pascal Besselink legt uit hoe het wel zit.

Beeld Arbeidsovereenkomst eindigt automatisch na 104 weken arbeidsongeschiktheid - Enkele misverstanden rondom 2 jaar ziekte

Als werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch.

Nee, ondanks dat de loonbetalingsplicht bij ziekte (meestal) na 104 weken eindigt geldt dat niet voor de arbeidsovereenkomst. Die moet rechtsgeldig worden beëindigd: óf door opzegging met instemming van werknemer, óf door opzegging na toestemming UWV óf dmv een vaststellingsovereenkomst.

Als UWV toestemming verleent de arbeidsovereenkomst op te zeggen hoeft werkgever niet de (volledige) opzegtermijn te hanteren want er is immers toch geen loonbetalingsplicht meer na 104 weken ziekte.

Werkgever moet ook dan de rechtsgeldige opzegtermijn hanteren. Doet hij dat niet kan werknemer aanspraak maken op de gefixeerde schadevergoeding. Hier een voorbeeld waarbij het mis ging voor werkgever: ECLI:NL:RBMNE:2021:1190

Na 104 weken ziekte hoeven geen vakantiedagen meer te worden uitbetaald.

Ook tijdens ziekte vindt volledige vakantiedagen opbouw plaats en mogen dagen worden afgeschreven als werknemer verlof geniet. Het verjarings-/vervalregime is ook gewoon van toepassing. ECLI:NL:GHDHA:2021:2386

Werkgever kan er voor kiezen de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte niet te beëindigen om zo onder betaling van de transitievergoeding uit te komen.

Dat kan, maar werknemer kan wel afdwingen dat werkgever een slapend dienstverband beëindigt en de transitievergoeding en eindafrekening betaalt. Dit volgt uit de Xella-beschikking.

Werkgever krijgt bij opzegging of het sluiten van een vso na 104 weken ziekte de transitievergoeding volledig gecompenseerd door UWV.

De UWV-compensatie is gemaximeerd en aan regels gebonden. De voorwaarden.

Na 2 jaar houdt het echt op!

Als werkgever zijn re-integratieverplichtingen onvoldoende is nagekomen kan UWV een loonsanctie opleggen met als gevolg dat werkgever nog maximaal 52 weken langer loon tijdens ziekte moet doorbetalen, re-integratie inspanningen moet verrichten én de arbeidsovereenkomst niet kan beëindigen.

En als werknemer zich (na 2 jaar ziekte) hersteld meldt, 4 weken tegen loonwaarde werkt én vervolgens opnieuw ziek wordt begint het hele circus weer van vooraf aan. Dat speelde o.m. hier.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.