Logo
  • Achtergrond
  • 2 oktober 2020
  • Peter Runhaar

Exclusieve focus op verzuim: lage instroom in de WGA

TBI heeft relatief veel werknemers in zware beroepen. Actieve inzet op duurzame inzetbaarheid is daarom van groot belang. Met de introductie van TBI Vitaal creëerde de holding een afdeling die zich uitsluitend met vitaliteit en verzuimpreventie bezighoudt. Interview met Marjolein Kamp over het succes van TBI Vitaal, de specifieke uitdagingen en aandachtspunten en de toenemende urgentie van (extra) aandacht voor inzetbaarheid.
Beeld Exclusieve focus op  verzuim: lage instroom in de WGA

TBI is een samenwerkingsverband tussen bedrijven uit de techniek, bouw en infra. Grote ondernemingen als Croonwolter&dros, J.P. van Eesteren en Mobilis maken deel uit van de holding. Binnen TBI is een speciaal programma ontwikkeld voor verzuim- en herstelmanagement, vertelt HR expert/case manager Marjolein Kamp: “TBI Vitaal is ongeveer vijf jaar geleden gestart als aparte afdeling naast HR, aanvankelijk voor techniek en vanaf 2017 ook voor bouw en infra. HR en verzuimbeleid zitten natuurlijk heel dicht tegen elkaar aan, maar TBI heeft er bewust voor gekozen om met TBI Vitaal uitsluitend op verzuim te focussen. In onze bedrijven lopen veel mensen rond die zwaar werk doen. In combinatie met de complexiteit van onze organisatie en het eigenrisicodragerschap van TBI zorgt dat ervoor dat verzuimbegeleiding en het voorkomen van verzuim bij ons echt een vak apart is. Bij TBI Vitaal is het onze core business en daar ligt echt onze toegevoegde waarde.”

Lange dienstverbanden

Het initiatief om TBI Vitaal op te richten zegt ook veel over de relatie tussen de holding en haar medewerkers, aldus Kamp: “Onze medewerkers zijn onze core business: Zij moeten het voor ons doen. Bij TBI is heel veel aandacht voor de werknemers. Dat vertaalt zich terug naar lange dienstverbanden en veel loyaliteit aan de organisatie.”
TBI Vitaal richt zich met activiteiten zoals bedrijfsfitness en coaching bij mentale klachten op de gezondheid van de medewerkers. Maar er wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan pensioenadvies, leefstijltraining, afvallen, stoppen met roken en hulp bij zware schulden. Bij TBI Vitaal werken vier vaste casemanagers en een aantal mensen die meer projectmatig werken. De mensen van TBI Vitaal zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het vitaliteitsbeleid verder te ontwikkelen en dit samen met onder andere de collega’s van HR te vertalen naar duurzame inzetbaarheidsplannen voor de ondernemingen, vertelt Marjolein Kamp: “Dat doen we onder meer op basis van periodieke medische onderzoeken. Uit die onderzoeken komen vraagstukken die wij organisatiebreed vertalen: ‘Waar zit een probleem en welke interventies kunnen we inzetten?’. Onze inspanningen vereisen wel maatwerk, want er is een groot verschil tussen de ondernemingen en ook tussen de techniek en de bouw. De bouw is eerder een conservatieve branche en de techniek-branche is veel vooruitstrevender. Neem een bedrijf als Croonwolter&dros; zij pakken het heel groots aan. Ze zetten elk jaar een divisie centraal en zoomen in op de problematiek van die divisie om echt maatwerk te kunnen leveren.

Vaandeldragers

Bij onze ondernemingen in de techniek zijn we actief bezig mensen uit te nodigen voor PMO’s. We hebben een groep vaandeldragers. Dat zijn promotors van het proces. Die PMO’s zijn op vrijwillige basis, dus wij zetten mensen vanuit de organisatie in om deelname actief te promoten. Mensen krijgen eerst een vragenlijst en daarnaast een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Die vragenlijsten gaan niet alleen over de vraag hoe iemand zich voelt, maar ook over issues als licht en geluid. Indien nodig volgt meteen een doorverwijzing naar een preventieve actie. Stel dat blijkt dat een werkplekonderzoek nodig is, dan wordt gelijk de link naar ons gelegd. Alles rondom de invulling van een interventie, de doorverwijzing en de monitoring zit bij TBI Vitaal.
Bij de bouw wordt er veel meer vanuit de CAO geregeld, waardoor de regie verder van ons af staat. Maar ook bij de bouw blijven we niet achter en proberen we de begeleiding meer in huis te halen. Juist in de bouw lopen veel mensen rond in zware beroepen. Vroeger waren mensen met 45 jaar fysiek vaak op. Tegenwoordig zijn de technieken verbeterd, maar kost het mensen nog steeds moeite om de eindstreep te halen. Wij zijn daarom continu bezig met bewustwording, ook bij de medewerkers zelf: Hoe kun je als medewerker zelf aan verbeteringen werken? Je hebt als medewerker ook de regie over je eigen werk.

Interventiekaart

Als het over zware beroepen gaat zeg ik wel eens bij wijze van grap dat wij een interventiekaart hebben die zo groot is dat medewerkers bijna niet meer ziek kunnen zijn. Feit is dat we ontzettend veel kunnen bieden. Bovendien kunnen we als TBI Vitaal over de divisies en afdelingen heen kijken, zodat we bijvoorbeeld kunnen kijken waar alternatief werk is voor een medewerker.
Het is niet altijd makkelijk hoor, om een goede nieuwe plek te vinden. Wij hebben mensen die hun hele loopbaan op de weg hebben gezeten, met heel veel vrijheid. Als wij tegen zo’n medewerker zeggen ‘Ga nu maar binnen werken, met een manager die je vertelt wat je moet doen’, dan kan dat best lastig zijn voor die mensen.”
Marjolein Kamp is ervan overtuigd dat het belang van stevige inzet op vitaliteit en verzuimpreventie alleen maar belangrijker wordt: “Het wordt alleen maar ingewikkelder als je kijkt naar de ontwikkeling. Er zijn nog maar weinig subsidies om met zieke werknemers aan de gang te gaan. Er wordt heel veel van werkgevers gevraagd. En ook de komende jaren wordt het er niet makkelijker op. Denk maar aan de pensioengerechtigde leeftijd die omhoog gaat, terwijl we nu al zien dat oudere medewerkers moeite hebben om het hun hele loopbaan vol te houden.”

Geïntegreerde blik

TBI Vitaal werkt op het gebied van de sociale zekerheid samen met Robidus. Net als TBI gelooft Robidus in een geïntegreerde blik, waarbij het zowel draait om de persoonlijke inzetbaarheid (gezondheid, fysiek en mentaal) als om de functionele inzetbaarheid (scholing et cetera) van een medewerker. De Robidus-aanpak gaat ervan uit dat je op beide assen ‘fit for a job’ moet zijn. Die visie en de brede kennis van Robidus zorgen voor een goede samenwerking, vertelt Marjolein Kamp: “Robidus begeleidt de instromers in de WGA en de ziektewet, dus wij hebben veel contact met elkaar over deze onderwerpen. Zij ondersteunen ons bij de uitvoering van het ZW en WGA eigenrisicodragerschap, doen financieringsonderzoeken,  verzekeringsanalyse, op basis van big data duiden ze risicogroepen, et cetera. Zij ondersteunen ons heel actief rondom langdurige verzuimdossiers en de re-integratiebegeleiding van onze medewerkers. Zij kunnen van een zekere afstand en vanuit hun expertise naar dossiers kijken en ons tips & tricks geven. We weten elkaar altijd te bereiken en dat maakt de samenwerking erg prettig.”
De combinatie van een hele specifieke focus op verzuim vanuit TBI Vitaal en de samenwerking met Robidus werpt zijn vruchten af, besluit Marjolein Kamp: “Onze instroom in de WGA is echt enorm laag. Wij hebben gemiddeld maar 11 instromers op 5.500 medewerkers. Daar zit dus echt onze meerwaarde.”

 

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.