Logo
  • Achtergrond
  • 2 juni 2020
  • OAZ Subsidieadvies

Compensatie transitievergoeding: een moeilijke start

Heb jij sinds 1 juli 2015 transitievergoedingen betaald voor bepaalde werknemers? Dan zou het kunnen zijn dat je nu compensatie kunt krijgen voor die vergoedingen. Op 1 april 2020 ging bij het UWV namelijk een nieuw aanvragen-portaal open, voor de compensatie transitievergoedingen. Het is nu voor sommige organisaties mogelijk om met terugwerkende kracht compensatie aan te vragen voor hun betaalde transitievergoedingen sinds 1 juli 2015.
Beeld Compensatie transitievergoeding: een moeilijke start

OAZ helpt veel van haar klanten met hun aanvragen en heeft sinds 1 april dus al vaak te maken gehad met het UWV-portaal. Helaas verloopt de aanvraagprocedure nog niet vlekkeloos, we vertellen jullie graag onze eerste bevindingen.

Dubbele financiële last

Met de invoer van de Wet compensatie transitievergoeding werd vastgesteld dat je als werkgever verplicht bent een transitievergoeding te betalen wanneer je besluit afscheid te nemen van een medewerker. Dit is opgenomen in de Wet werk en zekerheid. Ook wanneer je het dienstverband van een medewerker beëindigt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid hebben werknemers deze betalingsplicht.

In feite betaal je in die situatie als werkgever dus dubbel. Enerzijds ben je verplicht om loon door te betalen tijdens ziekte voor medewerkers die langdurig ziek zijn. Anderzijds dien je uiteindelijk ook de transitievergoeding te betalen, een tweede financiële verplichting dus. Om werkgevers te compenseren voor die dubbele financiële last heeft het kabinet daarom in juli 2018 de Wet compensatie transitievergoeding in het leven geroepen.

Vage ingangseisen

Het UWV heeft een aanvragen-portaal waar werkgevers hun aanvragen kunnen indienen voor de compensatie transitievergoedingen. Helaas kwamen wij, en vele anderen met ons, er achter dat de eisen die gesteld werden voor de aanvraag niet helemaal klopten met de realiteit. Enerzijds zijn bepaalde gegevens en documenten waarvan het UWV aangaf ze te gaan opvragen, toch niet meer nodig. Anderzijds blijkt informatie die eerder niet als relevant werd aangemerkt wel nodig te zijn voor het indienen van de aanvraag.

Ook blijkt dat veel van de vragen en gevraagde data in het werkgeversportaal multi-interpretabel zijn en dat de antwoorden die het UWV geeft op vragen vaak met elkaar in tegenspraak zijn.

Problemen met uploaden

Als je dan eenmaal weet wát je moet uploaden, gaat dat aanleveren zelf helaas ook niet altijd even makkelijk. Neem organisaties met transitievergoedingen waarbij rekening wordt gehouden met ‘flexibele’ vergoedingen; zij moeten per aanvraag gemiddeld 14 loonstroken of meer uploaden. In de praktijk blijkt dit een lastig karwei omdat het werkgeversportaal van het UWV maar een beperkt aantal MB aan bestanden accepteert.

Naar aanleiding van de vele vragen en suggesties die we samen met andere aanvragers hebben ingediend heeft het UWV nu in ieder geval een extra mogelijkheid toegevoegd ter versimpeling. JE kunt nu de zogeheten vaststellingsovereenkomst, een van de meest gebruikte documenten, bij je aanvraag uploaden.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Ook interessant

Whitepaper Nieuwe WGA
Download de gratis whitepaper

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.