Logo
  • Nieuws
  • 28 november 2014
  • Bron: Please Payroll

Wet werk en zekerheid: ondernemers slecht geïnformeerd

Veel medewerkers worden extra ingezet tijdens aanvullende koopavonden en koopzondagen voor Sinterklaas en Kerst. Winkeliers hebben daarbij onvoldoende kennis van het aantal uren dat medewerkers daadwerkelijk extra ingezet mogen worden en op hoeveel pauze ze recht hebben. Ondernemers lopen daarom onnodig veel risico op boetes en tegelijkertijd zetten zij vaak meer medewerkers in dan daadwerkelijk noodzakelijk is.

Beeld Wet werk en zekerheid: ondernemers slecht geïnformeerd

Dat blijkt uit de MKB Barometer personeelszaken, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Please Payroll.

Arbeidstijdenwet

Ondernemers werden ondervraagd naar hun kennis over regels rondom arbeidstijden. De Arbeidstijdenwet regelt de maximale werktijden en minimale rusttijden van medewerkers. Op de vraag of het toegestaan is om meer dan 40 zondagen per jaar arbeid te verrichten, geeft slechts drie op de tien MKB’ers het juiste antwoord. 72 Procent van de ondernemers is niet op de hoogte van de voorwaarden waaronder een medewerker wel meer dan 40 zondagen per jaar mag werken. Zoveel zondagen werken is alleen toegestaan als er sprake is van een collectieve regeling waarin dit vastgelegd is en bij volledige instemming van de medewerker. Bijna de helft van de ondervraagde MKB bedrijven is in de veronderstelling dat dit nooit is toegestaan, omdat er tenminste 13 vrije zondagen per jaar gegeven moeten worden. 

Uitzonderingen

Als MKB ondernemers werd gevraagd voor welke medewerkers de wettelijke regels uit deze wet niet van toepassing zijn, geeft slechts 13 procent het juiste antwoord. De regels zijn van toepassing op onder meer stagiaires, kantoormedewerkers en gedetacheerde medewerkers. De regels gelden juist niet voor medewerkers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen.

De ondernemers kregen ook een aantal beweringen voorgelegd:


De bewering ‘opname van verlofdagen vermindert de arbeidstijd’ is onjuist maar wordt lang niet altijd goed beoordeeld door de MKB bedrijven. Ruim 60 procent van de MKB’ers (61 procent) geeft hier het onjuiste antwoord.


 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.