Logo
  • Nieuws
  • 9 mei 2014
  • Mariel Hovemann

Wet werk en zekerheid gaat zeker per 1 juli 2014 in

In verband met de tijdsdruk heeft de Eerste Kamercommissie de regering gevraagd het wetsvoorstel WWZ een jaar later in werking te laten treden. De regering wil de wijzigingen echter per 1 juli aanstaande in laten gaan. Wel gaf Asscher aan een reparatiewet met enkele verduidelijkingen en aanpassingen bij de Tweede Kamer in te dienen.

Beeld Wet werk en zekerheid gaat zeker per 1 juli 2014 in

De reparatiewet bevat onder meer een voorstel met de mogelijkheid om af te wijken bij cao voor tijdelijke contracten die zijn aangegaan voor educatie. Partijen kunnen deze dan uitsluiten van de toepassing van de ketenbepaling. Wat wil zeggen dat ze langer dan twee jaar kunnen duren.

Reparatiewet

Verder kan  geen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om binnen twee weken de beëindigingovereenkomst te ontbinden, respectievelijk de instemming met de opzegging te herroepen, als de werknemer in de daaraan voorafgaande periode van zes maanden al gebruik maakte van dat recht. Met de reparatiewet zal worden geregeld dat dit recht ook niet geldt als de arbeidsovereenkomst eindigt door een beëindigingovereenkomst en de werknemer in de voorafgaande periode van zes maanden gebruik maakte van de mogelijkheid om zijn instemming met de opzegging van de arbeidsovereenkomst te herroepen, en andersom.

Loondoorbetaling

Een van de andere aanpassingen ligt op het gebied van loondoorbetaling. Een werknemer die door eigen schuld niet meer volledig kan werken, moet wel doorbetaald krijg en voor de uren waarop hij nog wel arbeid kan verrichten.

Memorie  van antwoord met Overzicht van voorstellen ter reparatie of aanpassing van onderdelen van de Wet werk en zekerheid

Flexibele arbeidsrelaties en Wet Werk en Zekerheid

Bij iedere overeenkomst een helder voorbeeldcontract!

Met dit rapport – aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid waarvan enkele regels al per 1 juli 2014 in gaan - beschikt u over de ultieme handleiding om aan de slag te kunnen met de meest gebruikte flexibele arbeidscontracten. Meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.