Logo
  • Nieuws
  • 29 januari 2015
  • Lianne Bouman

Verzoek langer tweede tijdelijk contract afgewezen

Bij de behandeling van de Wet werk en zekerheid (Wwz) werd een motie aangenomen waarin wordt verzocht de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een meerjarige tweede arbeidsovereenkomst te onderzoeken en zo mogelijk hiertoe voorstellen te ontwikkelen. Minister Asscher van SZW zier er echter de noodzaak niet van in.

Beeld Verzoek langer tweede tijdelijk contract afgewezen

De sociale partners scharen zich achter dit oordeel van de minister, omdat het de afspraken die gemaakt zijn in het Sociaal Akkoord en die zijn omgezet in de Wet werk en zekerheid teniet doen.

Sneller baan verliezen

De motie is ingegeven door de gedachte dat door de wijziging van de ketenbepaling in de Wwz (na 24 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in plaats van na 36 maanden en verlenging van de tussenpoos naar 6 maanden) werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst sneller dan nu het geval is hun baan zullen verliezen en - anders dan door de regering wordt verondersteld - niet eerder in aanmerking zullen komen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Tussenvorm vast en flex

Asscher onderzocht de mogelijkheden van een tweede meerjarig tijdelijk contract, als tussenvorm tussen vast en flex. Zo’n tweede contract biedt ‘weliswaar niet de zekerheid van een vast contract’, schreven CDA en GroenLinks in de tijdens de behandeling van de Wet werk en zekerheid aangenomen motie, maar biedt ‘wel meer keuzevrijheid en zekerheid voor flexwerkers’.

Tip

De nieuwe ketenregeling gaat op 1 juli 2015 in. Onderzoek en inventariseer de contractduur van lopende contracten. Weeg af of het beter is een tweede tijdelijk contract vóór 1 juli 2015 voort te zetten. Contracten die worden afgesloten vóór deze datum vallen nog onder de oude 3 x 3 regeling. Houd hier echter wel rekening met de dan inmiddels wel verlengde onderbrekingsperiode van meer dan zes maanden.

Wet werk en zekerheid: ontslagrecht en duur WW
Wet werk en zekerheid: flexibele contracten
Keten- en periodesysteem arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.