Logo
  • Nieuws
  • 14 mei 2014
  • Lianne Bouman

Nieuwe vragenronde Wet Werk en Zekerheid

Op 13 mei j.l. heeft de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd een tweede schriftelijke ronde te willen houden over het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid.

Beeld Nieuwe vragenronde Wet Werk en Zekerheid

Op 1 mei 2014 heeft de regering de vragen beantwoord die vanuit de Eerste Kamer over het wetsvoorstel zijn gesteld. In deze ‘memorie van antwoord’  is ook een reparatiewet aangekondigd. Door deze reparatiewet wordt het wetsvoorstel op een aantal (ondergeschikte) punten gerepareerd of aangepast. De Eerste Kamer vindt zich door de antwoorden van de regering nog onvoldoende geïnformeerd. Om die reden heeft de Eerste Kamer op 13 mei nadere schriftelijke vragen aan de regering gesteld.

Nadere memorie van antwoord

Het kabinet is dus weer aan zet en zal in een nadere memorie van antwoord deze vragen beantwoorden. Wanneer dat zal plaatsvinden is nog niet bekend. Pas na ontvangst van deze nadere memorie van antwoord zal de Eerste Kamer bepalen hoe het wetsvoorstel verder zal worden behandeld.

Wijzigingen per 1 juli 2014

Het kabinet blijft op het standpunt staan, ook nu de Eerste Kamer een tweede schriftelijke ronde wenst, het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid op 1 juli a.s. van kracht te laten worden. Als het kabinet die datum voorbij moet laten gaan, heeft dit tot gevolg dat een aantal belangrijke maatregelen ter versterking van de positie van de flexibele werknemer later in werking treedt dan was beoogd. Voor de invoering van het nieuwe ontslagrecht en de wijzigingen in de werkloosheidswet zal een latere invoeringsdatum geen gevolgen hebben, omdat die wijzigingen pas per 1 juli 2015 respectievelijk 1 januari 2016 van kracht zullen worden.

Flexibele arbeidsrelaties en Wet Werk en Zekerheid

Bij iedere overeenkomst een helder voorbeeldcontract!

Met dit rapport – aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid waarvan enkele regels al per 1 juli 2014 in gaan - beschikt u over de ultieme handleiding om aan de slag te kunnen met de meest gebruikte flexibele arbeidscontracten. Meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.