Logo
  • Opinie
  • 3 augustus 2015

Eerste beschikking kantonrechter in ontbindingsprocedure onder de WWZ

De eerste beschikking van een kantonrechter in een ontbindingsprocedure onder de WWZ is gepubliceerd! Brengt het veel nieuws? Dat valt mee. De werkgever had namelijk een ‘goed dossier’: de werknemer was (aantoonbaar) jarenlang aangesproken op zijn disfunctioneren. De werknemer had tevens een verbetertraject doorlopen en door de werkgever was aan de werknemer een andere functie aangeboden. Wel valt een aantal zaken op in de beschikking.

Allereerst dat het weigeren van een (naar het oordeel van de werkgever en de kantonrechter) passende functie niet automatisch betekent dat de werknemer  ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In deze zaak oordeelde de kantonrechter dat het voorstelbaar was dat de werknemer de functie niet had aanvaard, omdat dit een demotie voor hem zou betekenen. De kantonrechter acht de weigering dan ook, hoewel verwijtbaar, niet ernstig verwijtbaar.

Overgangsrecht transitievergoeding

Verder behandelt de kantonrechter het Besluit overgangsrecht transitievergoeding. Uit het Besluit volgt volgens de kantonrechter dat de werknemer geen aanspraak heeft op de transitievergoeding, omdat hij op basis van collectieve afspraken recht heeft op een bovenwettelijke uitkering (een aanvulling op de WW-uitkering dan wel een lager loon bij een andere werkgever).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.