Logo
  • Nieuws
  • 15 januari 2015

‘Dring de kosten voor WW terug’

Overheidswerkgevers zien de schadelast van de WW vaak als een onvermijdelijke kostenpost. Dat is zeker niet terecht. Het eigenrisicodragerschap voor de WW biedt werkgevers juist de middelen om zelf de schadelast te beïnvloeden.

Beeld ‘Dring de kosten voor WW terug’

Sinds juli 2005 zijn alle (semi-)overheids en onderwijswerkgevers verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Dit houdt in dat zij de WW-uitkering en en de re-integratie van werkzoekende ex-werknemers moeten bekostigen. Dit kan een behoorlijke kostenpost vormen. Daar staat tegenover dat werkgevers met gericht beleid die kosten ook zelf kunnen terugdringen. Om zicht te krijgen op de besparingskansen, is het noodzakelijk de potentiële omvang van de kostenpost te  kennen.

Financiële planning

De kosten van langdurige WW-uitkeringen kunnen flink in de papieren lopen. En daar blijft het niet bij. De werkgever moet ook zorg dragen voor re-integratie, kosten voor de (administratieve) uitvoering van de regeling etc. Bovendien krijgen overheidswerkgevers vaak te maken met door sociale partners afgesproken aanvullende (bovenwettelijke) uitkeringen voor werkloosheid. Die drijven de kosten per werkloze ex-werknemer nog verder op. Een goede financiële planning is cruciaal om deze verplichtingen in kaart te brengen en hiervoor te reserveren.

Re-integratie

De overheid legt met het  eigenrisicodragen voor de WW de verantwoordelijkheid voor WW-instroom nadrukkelijk  bij de werkgever.  Daarbij gaat het niet alleen om de financiële lasten. Zeker zo  belangrijk zijn de inspanningen die nodig zijn om ex-werknemers zo snel mogelijk aan het werk te  helpen. Bovendien hebben werkgevers te maken met een groot aantal administratieve taken.

Invulling eigenrisicodragerschap

Toch is de schadelast te beïnvloeden. Door  aandacht te hebben voor het voorkomen van werkloosheid, bijvoorbeeld door te investeren in inzetbaarheid en mobiliteit. Moeten ex-werknemers terugvallen op de WW, dan is investeren in re-integratie of controle van belang. Door de invulling van het eigenrisicodragerschap niet te beperken tot het betalen van de nota’s van  UWV. Hiermee kun je als organisatie de kosten effectief terugdringen, én geef je vorm aan goed  werkgeverschap door ex-werknemers te ondersteunen bij hun re-integratie.

Download de gratis whitepaper WW biedt kansen voor werkgevers in overheid & onderwijs

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.