Logo
  • Nieuws
  • 25 juli 2014
  • Willem Dercksen

De Wet werk en zekerheid en HNW zijn grotendeels gescheiden werelden

Op 1 januari a.s. treedt de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking. Veel bedrijven zijn nog niet of nauwelijks op de hoogte van wat het voor hen gaat betekenen. Voor Het Nieuwe Werken (HNW) heeft deze wet in ieder geval niet veel in petto.

Beeld De Wet werk en zekerheid en HNW zijn grotendeels gescheiden werelden

Arbeidsrechtjurist Joost Buur van KZO Advocaten bestudeerde de Wwz voor de site Overhetnieuwewerken.nl en vond daarin weinig over HNW. “Er is weliswaar aandacht in de nieuwe wet voor flexibele vormen van werken, maar dan gaat het puur om flexibel in de zin van de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd versus onbepaalde tijd.” Enige relatie met het door GroenLinks en het CDA ingediende initiatiefwetsvoorstel flexibel werken vond hij niet. Of een wettelijk recht op thuiswerken of het zelf indelen van de werkuren er ooit echt komt, vraag Buur zich bovendien sterk af. “Het verzet van werkgevers is groot, en of dit wetsvoorstel in aanvulling op de Wet aanpassing arbeidsduur noodzakelijke of toegevoegde waarde heeft, durf ik zo niet te stellen.”

Veel onduidelijkheid...

De Wwz levert vooralsnog veel onzekerheid op. Er zijn volgens Buur veel nieuwe termen, die eerst allemaal goed moeten worden uitgelegd. Zoals de transitievergoeding bij ontslag. Vooraf wordt bepaald hoe hoog die is. Alleen wanneer er sprake is van 'ernstig verwijtbaar handelen' kan een werknemer naar de rechter stappen. “Maar wat is dat precies?”, vraagt Buur zich af. “Er gaat nog heel veel geprocedeerd worden”, voorspelt hij. Niet-concreet gemaakte termen zorgen voor veel onduidelijkheid.

... en onbekendheid

De inhoud van de Wwz is ook nog niet erg doorgedrongen in het bedrijfsleven. Drie op de vier ondernemers in het mkb geven aan niet of slecht op de hoogte te zijn van de gevolgen van de Wwz. Dit bleek eerder deze maand uit de MKB Barometer personeelszaken van payrollorganisatie Please Payroll, samengesteld op basis van een onderzoek onder 400 mkb-bedrijven.

Roadshow Arbeidsrecht: alles wat u als HR moet weten!

Als HR-professional bent u hét aanspreekpunt binnen uw organisatie/instelling voor vragen van management en medewerkers. Er staan veel veranderingen op stapel zoals de Wet werk en zekerheid, modernisering Ziektewet, Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en complexe situaties als ontslag bij ziekte of loondoorbetaling bij ziekte. Na het volgen van deze update bent u in één dag volledig op de hoogte van de wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht, uw plichten en uw rechten. Meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.