Logo
  • Nieuws
  • 18 juni 2015
  • Bron: Robidus

De 3 belangrijkste wijzigingen van de WWZ

Begin 2015 is een deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht gegaan. Per 1 juli treedt de tweede serie wijzigingen in werking. Voor werkgevers veranderen enkele zaken die van grote invloed kunnen zijn op het personeelsbeleid. We sommen de drie belangrijkste wijzigingen voor u op.

Beeld De 3 belangrijkste wijzigingen van de WWZ

De regels en route omtrent ontslag veranderen. Zo is het per 1 juli niet meer mogelijk te kiezen of u als werkgever het ontslag via het UWV of via de kantonrechter aanvraagt. De weg langs de rechter kan in principe alleen nog als het ontslag verwijtbaar of persoonlijk is, dus bijvoorbeeld bij disfunctioneren van de werknemer. In vrijwel alle andere gevallen (bedrijfseconomische redenen, langdurig ziekteverzuim, et cetera) loopt de ontslagaanvraag via het UWV.

Transitievergoeding

Werknemers, zowel vaste als tijdelijke, hebben recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst na twee jaar of meer wordt ontbonden cq. niet wordt verlengd. De transitievergoeding heeft ten doel werknemers weer snel aan het werk te krijgen. Alleen bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer, faillissement, surseance van betaling of schuldsanering is deze regeling niet van toepassing.

De vergoeding is afhankelijk van de leeftijd en het aantal dienstjaren:

  • 2 tot 10 jaar in dienstverband: 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar
  • minstens 10 jaar in dienstverband en jonger dan 50 jaar: 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar vanaf het 10e jaar
  • minstens 10 jaar in dienstverband en 50+: 1 maandsalaris per gewerkt jaar (geldt niet wanneer het personeelsbestand kleiner is dan 25 medewerkers) vanaf het 10e jaar

De vergoeding kent een maximum van 75.000 euro (bruto) per jaar of één bruto jaarsalaris bij inkomens boven 75.000 euro.

Ook bij gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid bent u een transitievergoeding verschuldigd. Lees meer.

Vast dienstverband

De ketenbepaling gaat ook op de schop. Zo wordt de maximale duur van een keten teruggebracht van drie naar twee jaar. Dat betekent dat na twee jaar tijdelijk dienstverband de arbeidsovereenkomst automatisch wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
Daarnaast verandert de duur waarmee een keten kan worden onderbroken. Tot 1 juli 2015 is er sprake van onderbreking van een keten wanneer er minstens drie maanden tussen twee contracten is verstreken. De nieuwe wet vereist een onderbreking van minstens zes maanden.

Gratis whitepaper wetswijzigingen

De whitepaper Wet Werk en Zekerheid gaat in op de wetswijzigingen en de impact hiervan op uw organisatie. Download de gratis whitepaper

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.