Logo
  • Blog
  • 29 juni 2021

Hervorming arbeidsmarkt: flexwerk beperkt en gewijzigde positie zzp’ers

Deze maand bereikten de vakbeweging en werkgevers op hoofdlijnen een akkoord over de hervorming van de arbeidsmarkt. In de plannen wordt flexwerk beperkt en verandert de positie van zzp’ers. Nulurencontracten mogen niet meer en uitzendovereenkomsten mogen maximaal drie jaar duren. Daarnaast komt er een inkomensgrens voor zzp’ers. Wat betekenen deze plannen voor werkgevers, werknemers en zzp’ers in de praktijk? Ik zet een aantal highlights op een rij.

Inkomensgrens zzp’ers

Er komt een inkomensgrens voor zelfstandigen van 30 á 35 euro per uur. Ligt het uurloon lager? Dan gaat men er vanuit dat iemand een werknemer is en geen zelfstandige. Een zzp’er kan dan richting zijn opdrachtgever stellen dat er geen sprake is van een overeenkomst van opdracht maar van een arbeidsovereenkomst. Hij of zij kan er ook voor kiezen om als zelfstandige te blijven werken, maar moet dan aan de Belastingdienst uitleggen en bewijzen waarom er geen sprake is van een loondienstverband. Bij hogere tarieven verandert er niets en moeten partijen het onderling uitvechten als zij een geschil hebben over de werkrelatie.Uit het SER advies blijkt nu alleen dat het uurtarief bepalend is, maar ik kan mij voorstellen dat ook de andere factoren nog steeds een rol spelen als het voorstel wet wordt.

Uitzendkrachten

De sociale partners willen de mogelijkheden voor uitzendarbeid beperken. Uitzendwerk mag in de toekomst alleen nog ingezet worden ter vervanging van zieke werknemers en tijdelijke drukte. Denk aan de horeca met volle terrassen in de zomer. Het uitzendbeding wordt verkort van 76 weken naar 52 weken. Na die 52 weken gaat er een opzegtermijn gelden en kunnen uitzendkrachten niet meer van de ene op de andere dag ontslagen worden.

Oproepcontracten

Nuluren- en andere oproepcontracten worden zo goed als afgeschaft. Om oproepkrachten meer loonzekerheid te geven, komen er basiscontracten waarin een kwartaalurennorm is opgenomen. Werkgevers worden zo gedwongen om zekerheid te geven over het minimaal aantal uren. Wel mogen werkgevers de uren nog steeds flexibel invullen. Er geldt alleen een uitzondering voor studenten en scholieren.Werkgevers krijgen daarentegen wel de mogelijkheid om eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) te verlagen met maximaal 20 procent, indien daar bedrijfseconomische redenen voor zijn. Zo is het voor werkgevers makkelijker om werknemers minder uren in te zetten en dus te betalen, als er tijdelijk minder werk is.

Tijdelijke contracten

Tenslotte benoem ik dan nog in dit blog de voorgestelde wijzigingen in de ketenregeling. Het blijft mogelijk om drie tijdelijke contracten aan te gaan gedurende maximaal drie jaar. De onderbrekingstermijn van zes maanden komt te vervallen. Hiermee worden permanente tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever de das om gedaan. Ook hier geldt overigens een uitzondering voor studenten en scholieren en voor seizoensarbeid.

Verwachtingen

Anderhalf jaar na invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans worden er met de genoemde voorstellen rigoureuze wijzigingen in de arbeidsmarkt voorgesteld. Nu de voorstellen breed worden gedragen is de kans zeer reëel dat ze daadwerkelijk worden doorgevoerd. Dit betekent dat de flexibiliteit van werkgevers in de toekomst wordt ingeperkt en nog beter nagedacht moet worden bij te maken keuzes rondom het in dienst nemen van personeel, het inhuren van zzp’ers en het inlenen van uitzendkrachten. Inwinnen van goed juridisch advies is dan onontbeerlijk.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.