Logo
  • Nieuws
  • 26 juni 2019
  • Hugo-Jan Ruts Zipconomy
  • Bron: ZiPconomy

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 2021

De invoering van de webmodule, die onderdeel is van de vervanging van de Wet DBA wordt uitgesteld. Het huidige uitstel van de handhaving Wet DBA wordt als gevolg hiervan verlengd tot 1 januari 2021. Op die datum moet ook de wetgeving over het minimumtarief voor zzp'ers gereed moet zijn.

Beeld Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 2021

Dit laat staatssecretaris Snel van Financiën weten in een toelichting op een brief aan de Kamer. Hij geeft aan dat de ontwikkeling van de webmodule een ingewikkelde puzzel is. Het verwerken van feedback vanuit opdrachtgevers kost meer tijd. Vanuit het werkveld is veel kritiek geleverd op conceptversies van de webmodule. Zo blijft er de kritiek dat het huidige arbeidsrecht eerst duidelijker moet worden, voordat er een webmodule gemaakt kan worden. De verduidelijking met de criteria in het handboek loonheffingen biedt volgens de opdrachtgevers en brancheorganisaties geen uitkomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat echter weten dat een aanpassing van het arbeidsrecht op korte termijn er niet in zit. Na de zomer gaan de verantwoordelijke bewindslieden Koolmees en Snel de Kamer meer inzicht geven over de inhoud en voortgang van de webmodule.

Bij zelfstandigen met een tarief van boven de 75 euro komt er vanaf 2021 de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring aan te vragen. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze al zelfstandig ondernemer gaan werken. Om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken, mag een opdracht niet langer dan een jaar duren. Ook is een inschrijving in de Kamer van Koophandel nodig. Als er aan deze eisen voldaan wordt, lopen opdrachtgever en opdrachtnemer geen risico op naheffingen zoals de loonheffing.

Maximumtermijn van 1 jaar

Zelfstandigen met een zelfstandigenverklaring behoeven wel zekerheid over arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioen en cao-bepalingen. Dat laatste gaat verder dan wat in het regeerakkoord afgesproken was, maar het kabinet vindt dit nodig om deze zzp’ers en hun opdrachtgevers zoveel mogelijk helderheid te geven. Tussen opeenvolgende opdrachten bij dezelfde opdrachtgever moet een periode van zes maanden zitten

Anders dan in het regeerakkoord staat, geldt voor deze zelfstandigenverklaring een maximumtermijn van 1 jaar, ook indien het gaat om ‘niet reguliere bedrijfsactiviteiten’. Na een jaar komt de verklaring te vervallen en vervalt dus de zekerheid. Het kabinet kiest er voor om de ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ niet meer als criteria te hanteren omdat dit ‘veel discussie gaat opleveren'. Dit zou daarmee leiden tot meer onzekerheid en minder duidelijkheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.