Logo
  • Blog
  • 28 november 2017

De nieuwe regelgeving voor zelfstandigen

De wet DBA had de VAR-verklaring moeten vervangen. De wet DBA had het doel de balans tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te herstellen. Opdrachtgevers kregen een jaar om de wet te implementeren, deze termijn is twee keer uitgesteld en inmiddels is het wetsvoorstel controversieel verklaard. Wat is de stand van zaken van de wetgeving rondom zelfstandigen?

De wet DBA wordt niet doorgevoerd en wordt vervangen. Zelfstandigen zouden om de juiste redenen moeten kiezen om zelfstandige te worden en er mag geen sprake zijn van een verkapte arbeidsrelatie. De wet DBA had op deze punten helderheid moeten bieden, maar de wet heeft juist tot meer onduidelijkheid geleid.

Nieuwe wetgeving

De wet DBA wordt dus vervangen. Met de nieuwe wetgeving wordt beoogd zelfstandigen en degene die zelfstandigen inhuren zekerheid te bieden. Daarnaast moet schijnzelfstandigheid voorkomen worden. Hoe ziet de nieuwe wetgeving eruit?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst bij een combinatie van een laag tarief en een langere duur van een overeenkomst of een combinatie van een laag tarief en het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Bij een laag tarief gaat het om loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon of de laagste loonschaal in de cao. Hierbij zal het waarschijnlijk gaan om een tarief tussen de €15,- en €18,- per uur. Met een langere duur wordt langer dan drie maanden bedoeld.

Gaat het om een combinatie van een hoog tarief met een kortere duur van een overeenkomst of een combinatie van een hoog tarief en het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten dan kan de zelfstandige aanspraak maken op een vrijwaring van loonbelasting en werknemersverzekeringen.

Verdient een zelfstandige meer dan 125% van het minimumloon dan kan de opdrachtgever een ‘opdrachtgeversverklaring’ aanvragen. Bij de aanvraag dient de opdrachtgever vragen te beantwoorden over de aard van het werk en over de (eventuele) gezagsverhouding. Met de opdrachtgeversverklaring is de opdrachtgever gevrijwaard van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Dit betekent dat de opdrachtgever bij het inhuren van zelfstandigen voortaan weer duidelijkheid vooraf heeft, net zoals dit bij de VAR-verklaring het geval was.

Verder zal het begrip ‘gezagsverhouding’ worden verduidelijkt. Bij de toets op de gezagsverhouding zal de nadruk voortaan liggen op materiële omstandigheden, in plaats van op formele omstandigheden.

Hoe nu verder?

Na invoering van de wetgeving wordt gedurende een jaar terughoudend gehandhaafd. Daarnaast zal het kabinet peilen of de doelstellingen, te weten het voorkomen van schijnzelfstandigheid en zelfstandigen hun werk laten doen, worden behaald.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.