Logo
 • Blog
 • 4 januari 2021

Wetswijzigingen in het arbeidsrecht in 2021

Het nieuwe jaar 2021 is nog maar net begonnen. Dat betekent elk jaar dat er ook wetswijzigingen in het arbeidsrecht van kracht zijn geworden op 1 januari. Hieronder tref je een beknopt overzicht aan.

Minimumloon

Jaarlijks wordt het minimumloon verhoogd. Met ingang van 1 januari bedraagt het minimumloon € 1.684,80 bruto per maand. Hier vind je een uitgebreide specificatie van het minimumloon.

Transitievergoeding

Vrijwel elk jaar wordt de maximale transitievergoeding verhoogd. Als de arbeidsovereenkomst eindigt op 1 januari 2021 of later, bedraagt de maximale transitievergoeding € 84.000,- bruto. Als het bruto jaarsalaris hoger is dan € 84.000,- bruto, dan geldt dat bedrag als maximum.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

De compensatieregeling voor kleine werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens pensioen of arbeidsongeschiktheid was al langer geleden aangekondigd. Per 1 januari 2021 is het dan zover. De Compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging is gepubliceerd en aanvragen kunnen worden ingediend bij het UWV. De volgende voorwaarden zijn relevant:

 • In het jaar voor beëindiging mag de werkgever gemiddeld maximaal 24 werknemers in dienst hebben gehad. Behoort de onderneming tot een groep, dan tellen de overige werknemers binnen de groep ook mee;
 • Voor ten minste 1 werknemer moet het UWV toestemming voor opzegging wegens bedrijfseconomische redenen hebben gegeven als gevolg van een bedrijfsbeëindiging door pensioen, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Ontslag mag ook via de kantonrechter zijn gelopen, maar de arbeidsovereenkomst moet in ieder geval zijn geëindigd;
 • Bij pensioen moet de AOW-gerechtigde leeftijd zijn bereikt, of binnen 6 maanden worden bereikt;
 • Bij overlijden moet binnen 12 maanden na het overlijden om ontslagtoestemming zijn verzocht;
 • De relevante persoon moet in de twee voorafgaande jaren eigenaar, maat/vennoot of DGA zijn geweest;
 • De transitievergoeding incl. loonheffingen moet volledig zijn betaald op of na 1 januari 2021 en binnen 9 maanden na de verleende toestemming door UWV;
 • De compensatieaanvraag moet binnen 12 maanden nadat UWV toestemming heeft verleend worden ingediend.

Oproepovereenkomsten

De wettelijke regeling rondom oproepovereenkomsten is nog maar één jaar geleden ingevoerd en wordt nu alweer op enkele kleine punten gewijzigd. De werkgever is verplicht om een vast aantal uren aan te bieden aan oproepkrachten die minimaal 12 maanden in dienst zijn. Dat aanbod moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in die 12 maanden. De volgende wijzigingen worden toegepast:

 • Als de oproepkracht het aanbod accepteert, moet dat uiterlijk ingaan op de eerste dag van de 15de maand;
 • Het aanbod van de werkgever heeft altijd een geldigheidsduur van één maand.

Deze wetswijziging is van kracht met ingang van 1 juli 2021.

Meer weten over oproepovereenkomsten, lees dan het volledige artikel hier.

Vaste reiskostenvergoeding

Het kabinet heeft laten weten dat de vaste reiskostenvergoeding tot 1 februari 2021 doorbetaald mag worden, ook al werken werknemers voornamelijk thuis. Dat is een uitzondering, omdat op grond van het Handboek Loonheffingen alleen een vaste reiskostenvergoeding betaald mag worden tot en met de kalendermaand na de maand waarin de werknemer thuis is gaan werken.

 
 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.