Logo
  • Blog
  • 19 november 2019

Uitspraak Hoge Raad: Werkgevers verplicht op verzoek werknemer slapende dienstverband te beëindigen

Werknemers hebben opnieuw geprobeerd via een rechter af te dwingen dat de werkgever hun arbeidsovereenkomst zou beëindigen. In één van die zaken heeft de Kantonrechter aan de Hoge Raad gevraagd hoe het nu precies zit.

Slapend dienstverband beëindigen? Dit is wat u als werkgever moet weten!

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 moet een werkgever (in de meeste gevallen) bij de beëindiging van een dienstverband een transitievergoeding betalen. Die verplichting geldt ook indien een werknemer op grond van artikel 7:669 lid 3 sub b BW wordt ontslagen na een periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid. Er is hierdoor een praktijk ontstaan waarin werkgevers de contracten van zieke werknemers na twee jaar niet beëindigden. Op deze wijze kon immers voorkomen worden dat een werkgever (na al twee jaar lang het loon te hebben doorbetaald) een transitievergoeding moest betalen en verder veranderde de arbeidsovereenkomst in een ‘lege huls’.

Anders gezegd: dienstverbanden van deze groep met mensen die blijvend arbeidsongeschikt zijn werden slapend. Veel werknemers hebben geprobeerd om op grond van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) van hun werkgever te vorderen dat zij het dienstverband zouden beëindigen. Die pogingen zijn lange tijd zonder succes geweest. Het werd inmiddels bijna vaste rechtspraak: het vasthouden aan een slapend dienstverband werd wel als ongepast beschouwd, maar er rustte op werkgevers geen verplichting om arbeidsovereenkomsten te beëindigen.

Compensatieregeling Transitievergoeding

Nadat de regering de Regeling Compensatie Transitievergoedingen aankondigde werd de discussie over de slapende dienstverbanden opnieuw aangewakkerd. In een beslissing van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg van 27 december 2018 werd een werkgever vervolgens veroordeeld om een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen en de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn op te zeggen voor een terminaal zieke werknemer. Gesterkt door de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg hebben werknemers opnieuw geprobeerd via een rechter af te dwingen dat de werkgever hun arbeidsovereenkomst zou beëindigen. In één van die zaken heeft de Kantonrechter aan de Hoge Raad gevraagd hoe het nu precies zit.

En op 8 november 2019 gaf de Hoge Raad duidelijkheid.

Belangrijk! Wat vindt de Hoge Raad?

Werkgevers zijn verplicht om op verzoek van een werknemer het slapende dienstverband te beëindigen! Uitzonderingen natuurlijk daargelaten: wanneer een werkgever kan bewijzen dat er een gerechtvaardigd belang bestaat om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren hoeft de werkgever de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen. De vraag is wat zo’n rechtvaardig belang kan zijn. Is het feit dat een werkgever de transitievergoeding moet voorschieten (en daarmee in financiële problemen kan komen) voldoende? Of zou een werkgever die een hoger bedrag aan transitievergoeding moet betalen dan hij op grond van de compensatieregeling zal krijgen toch het dienstverband slapend mogen houden? Nee! De Hoge Raad heeft al geoordeeld dat dit niet als rechtvaardig belang wordt aangemerkt.

Hoewel deze uitspraak van de Hoge Raad inmiddels enigszins verwacht werd (het oordeel van de Advocaat-Generaal was min of meer gelijkluidend) komt de uitspraak voor veel werkgevers toch als een onaangename verassing. Werkgevers worden immers nu met enorme kosten geconfronteerd die zij in ieder geval moeten gaan voorschieten en mogelijk niet eens (volledig) terugkrijgen.

Tips voor werkgevers

Zijn er binnen uw organisatie nog slapende dienstverbanden? Dan zult u hier (waarschijnlijk) wat mee moeten doen. De arbeidsrechtadvocaten van Van Diepen Van der Kroef treden in dat verband graag op als uw sparringpartner. Toch nog een tweetal algemene tips:

  • Zorg dat uw dossier op orde is (zorg voor de correcte bewoordingen in de vaststellingsovereenkomst), zodat u straks snel en eenvoudig uw aanspraak op de compensatieregeling transitievergoeding kunt regelen;
  • De transitievergoeding die na twee jaar ziekte betaald moet worden, hoeft niet hoger te zijn dan het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn geweest bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst had kunnen beëindigen. Betaal dus niet te veel!

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.