Logo
  • Blog
  • 26 juli 2021

Ontbinding arbeidsovereenkomst op de i-grond

Werkgever, Natuurmonumenten, verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met werknemer, een boswachter, te ontbinden, primair wegens disfunctioneren (d-grond), subsidiair vanwege een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) en meer subsidiair vanwege een combinatie van de d- en g-grond (i-grond).

De verwijten over het functioneren van werknemer zitten vooral in houding, gedrag en communicatie.

Disfunctioneren

Nu niet is gebleken van enige vorm van coaching of begeleiding van werknemer, en de bewijslast ter zake bij werkgever ligt, houdt de rechter het ervoor dat werknemer niet dan wel onvoldoende in de gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren. Ook is niet gebleken dat het werknemer op enig moment (voldoende) duidelijk is gemaakt dat het, ter zake zijn functioneren, ‘vijf voor twaalf’ was. Het gestelde disfunctioneren kan daarom niet tot ontbinding leiden.

Verstoorde arbeidsverhouding

Dat geldt ook voor de g-grond. Er is weliswaar gebleken van een fors verstoorde maar (nog) niet gebleken van een zodanig ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie dat van werkgever niet langer verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Cumulatiegrond

De arbeidsovereenkomst wordt wél ontbonden op de cumulatiegrond. Volgens de rechter is er geen reden te veronderstellen dat het alsnog inzetten van een (extern) coachingstraject daadwerkelijk tot wijzigingen in het functioneren van werknemer gaat leiden. Dit omdat daarvoor (ook) bij werknemer al te lang sprake is van opgebouwde frustraties en forse onvrede jegens zijn werkgever, en een al te ver verstoorde relatie met de leidinggevende.

Al met al is de kantonrechter van oordeel dat gelet op het langdurige disfunctioneren van werknemer, in het bijzonder zijn houding en gedrag, alsmede de inmiddels vergaand verstoorde arbeidsrelatie sprake is van zodanige omstandigheden dat van werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst langer te laten voortduren.

Cumulatievergoeding 20%

Nu van een voldoende verbetertraject niet is gebleken ziet de kantonrechter aanleiding enige vergoeding ter zake aan werknemer toe te kennen. In de omstandigheid dat werknemer al wel jarenlang op zijn functioneren is aangesproken en ook zelf een bijdrage heeft geleverd aan de verstoorde arbeidsrelatie wordt aanleiding gezien de vergoeding vast te stellen op 20% van de transitievergoeding.

ECLI:NL:RBGEL:2021:3364

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.