Logo
  • Nieuws
  • 28 mei 2020
  • Bron: Nu.nl

NOW-regeling: Noodpakket 2 met maand verlengd en ontslagboete afgeschaft

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dat heeft het kabinet vandaag met de sociale partners afgesproken. Ook is afgesproken dat bij grote ontslagaanvragen vakbonden betrokken moeten worden als bedrijven de loontegemoetskomingsregeling NOW ontvangen. Gebeurt dit niet dan kunnen bedrijven vijf procent gekort worden op het totale subsidiebedrag om misbruik van de NOW te voorkomen. Daarnaast komt er een wijziging in de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Beeld NOW-regeling: Noodpakket 2 met maand verlengd en ontslagboete afgeschaft

Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Hoekstra van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag aan de Tweede Kamer.
Inmiddels is duidelijk dat de coronacrisis forse economische en maatschappelijke gevolgen heeft die ook langer gevoeld zullen worden. Het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties starten een gezamenlijk overleg over de crisismaatregelen die op de korte termijn kunnen worden genomen. Maar ook de inzet op het toekomstig verdienvermogen van ons land en daarop gerichte investeringen, en de noodzakelijke hervormingen op de lange termijn op het gebied van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt staan op de agenda. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het voorkomen van werkloosheid door bijvoorbeeld omscholing en van-werk-naar-werktrajecten. En over structurele hervormingen in de lijn van de discussie die al is gestart met de rapporten van de commissie Borstlap en de WRR.

Verlenging noodpakket

Het kabinet verlengt hiervoor het hele economisch noodpakket tot 1 oktober. Dat betekent dat de loontegemoetskomingsregeling NOW, de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een maand extra doorlopen. Ook alle belastingmaatregelen, waaronder het uitstel van belastingbetaling, worden tot 1 oktober verlengd. In de TVL komt daarbij een wijziging in het maximale bedrag van de tegemoetkoming van 20.000 euro naar 50.000 euro. Dit om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis. Onderzocht wordt hoe deze bedrijven ook na 1 oktober kunnen worden ondersteund.

Ontslag meer dan 20 werknemers

Kabinet en sociale partners zijn het ook eens geworden over de manier waarop bedrijven die NOW ontvangen zich aan kunnen passen aan de economische realiteit. Bedrijven die meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag.

Ontslagboete vervalt

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO. De bestaande extra korting van 50 procent bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.