Logo
  • Blog
  • 19 december 2019

Is jouw organisatie WAB-proof?

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden, waarmee het arbeidsrecht – en met name het ontslagrecht – grondig is gewijzigd. Het doel van de WWZ was het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen aan het werk te krijgen. Al snel na de invoering van de WWZ bleken de gestelde doelen niet (volledig) gerealiseerd te (kunnen) worden. Per 1 januari 2020 wordt het arbeidsrecht weer verder opgepoetst. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt dan in werking. Deze wet zal het arbeidsrecht opnieuw (grondig) op de schop nemen.

Zoals de naam van de wet al doet vermoeden, is de wetgever van oordeel dat de arbeidsmarkt momenteel niet ‘in balans’ is. Die balans moet door de invoering van de WAB wel worden bereikt. Dit zal worden gedaan door vaste contracten minder vast te maken, terwijl flexibele contracten juist minder flexibel worden. Op deze wijze worden flexibele contracten dus minder aantrekkelijk, terwijl vaste contracten juist aantrekkelijker worden.

De belangrijkste wijzigingen

Met de inwerkingtreding van de WAB zullen er verschillende dingen gaan veranderen. Zo betaalt de werkgever onder de WWZ WW-premies op basis van de sector waartoe de werkgever behoort. Dit systeem zal worden afgeschaft. De hoogte van de WW- premie die betaald moet worden, gaat vanaf 1 januari 2020 afhangen van de vraag of een werknemer in vaste dienst is (lagere premie) of dat een werknemer een tijdelijke/flexibele aanstelling heeft (hogere premie).

Dit is natuurlijk niet de enige belangrijke wijziging. Zo gaan er nieuwe regels gelden omtrent oproepcontracten, wordt de ketenregeling (wederom) aangepast, gaat het ontslagrecht op de schop, wijzigt de wijze van het berekenen van de transitievergoeding en wordt er een volledig nieuw wettelijk systeem rondom payrolling ingevoerd. 

Een goede juridische basis voorkomt veel problemen

Al met al is het (altijd) belangrijk om te werken met een goede juridische basis. Je voorkomt daarmee namelijk veel problemen. Is jouw organisatie WAB-proof?

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.