Logo
  • Nieuws
  • 29 januari 2020
  • Babs Dubois - LOYR

Is e-mailbevestiging voldoende voor lagere WW-premie vaste contracten?

Door de invoering van de WAB sinds 1 januari betaalt u als werkgever een hogere WW-premie voor medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. Voor contracten voor onbepaalde tijd is de WW-premie juist lager. Om in aanmerking te komen voor die lagere premie moet voldaan worden aan het schriftelijkheidsvereiste bij de overgang van contracten van bepaalde tijd in onbepaalde tijd. Is een e-mailbevestiging van de werknemer daarvoor voldoende?

Beeld Is e-mailbevestiging voldoende voor lagere WW-premie vaste contracten?

Er is een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW verschenen. Hierin staat dat naast een getekende arbeidsovereenkomst ook met ‘instemming werknemer via e-mail’ wordt voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste voor toepassing van de lage WW-premie. Dit houdt in dat niet alleen een schriftelijke door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst of addendum volstaat, maar ook een digitale handtekening, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem. Dus ook een mail van de werkgever aan de medewerker volstaat, indien de medewerker via de mail reageert dat hij/zij – inderdaad – een contract voor onbepaalde tijd heeft (mits geen oproepovereenkomst). Let erop dat dit vóór 31 maart a.s. met iedere werknemer is geregeld!

Oproepcontract?

Verder is voor de werknemers die werkzaam zijn op basis van een oproepcontract die 12 maanden of langer in dienst zijn van belang, dat nog deze week een aanbod wordt gedaan voor een contract met vaste uren van minimaal het gemiddelde aantal uren over dat jaar. Doet u dit als werkgever niet, dan loopt u het risico dat u het salaris over deze urenomvang moet doorbetalen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.