Logo
  • Nieuws
  • 23 januari 2020
  • Bron: Nu.nl | Commissie Regulering van werk.nl

Advies commissie-Borstlap: minder flex en deeltijdontslag mogelijk maken

Er moet drastisch en snel ingegrepen worden in de arbeidsmarkt. Juist nu het goed gaat. Dat is de conclusie van de commissie-Borstlap. Adviezen zijn onder meer geen payroll-constructies meer op te tuigen, mogelijkheden voor deeltijdontslag uit te breiden en ontslag makkelijker te maken.

Beeld Advies commissie-Borstlap: minder flex en deeltijdontslag mogelijk maken

In het advies van de commissie blijven er uiteindelijk drie type werknemers over: zelfstandigen, werknemers met een vast contract voor (on)bepaalde tijd en uitzendkrachten.

In gesprek met Nu.nl licht voorzitter van de commissie, Hans Borstlap de adviezen in het rapport toe. Volgens Borstlap verbloemt de economische meewind de gevaren. Maar als de economische groei omslaat, hebben we de arbeidsmarkt niet op orde. Om het tijd te keren komt de commissie dus nu met een reeks adviezen.

Vaste arbeidscontracten flexibeler

Zo moet het aantal flexcontracten omlaag. Dit omdat zowel flexwerkers als werkgevers niet in deze groep investeren. Bovendien hebben ze geen verzekeringen en geen pensioenopbouw en de kosten van deze risico’s worden op de maatschappij afgewenteld aldus Borstlap.
De commissie adviseert vaste arbeidscontracten flexibeler te maken. Dit kan door ondernemers de mogelijkheid te bieden bij tegenwind personeel minder te laten werken en ook minder loon aan te bieden.

Ontslagrecht soepeler

Om werkgevers over te halen iemand in vaste dienst te nemen moet ook het ontslagrecht soepeler worden. Zo valt er nog veel te winnen bij ontslag op persoonlijke gronden vertelt Borstlap aan Nu.nl. Nu is het zo dat een werkgever een uitgebreid dossier moet opbouwen voordat hij tot ontslag over kan gaan. De commissie adviseert hier een einde aan te maken. Wel stelt de commissie voor dat de rechter een ‘boete’ – een hoge ontslagvergoeding -  op kan leggen als de zaak slecht is onderbouwd. Daar moet een preventieve werking vanuit gaan om mensen gemakkelijk te ontslaan aldus Borstlap.

Belastingvoordelen voor zzp'er

Om het aantal flexcontracten terug te dringen moet er ook een einde komen aan belastingvoordelen als de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. De commissie adviseert het om te draaien, in plaats van een voordeel voor de ondernemer een voordeel voor het ondernemerschap in de vorm van een belastingvoordeel op investeringen van zzp’ers.

Donderdag presenteert de commissie-Borstlap het rapport dat het in opdracht van het kabinet over de arbeidsmarkt heeft opgesteld aan minister Koolmees. Eindrapport Commissie

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.