Logo
 • Blog
 • 19 augustus 2015

Zo krijg en houd je millennials binnenboord

Millennials zijn de laatste generatie die direct getuige is geweest van de overgang van analoog naar digitaal. Zij hebben in hun jeugdjaren de globalisering meegemaakt van een meer en meer verbonden wereld. Ze hebben de opkomst gezien van een nieuwe economie waarin delen en samenwerken voorop staan. Wat zijn de lessen die wij van hen kunnen leren?

Wat zijn millennials?

Millennials, ook bekend als Generatie Y, zijn mensen die zijn geboren tussen de jaren 80 van de vorige eeuw en de beginjaren van deze eeuw.

Zijn millennials anders dan niet-millennials?

Nee. Uit recent onderzoek van Oxford Economics bleken vrijwel geen verschillen.

Waar hebben we het dan over?

Millennials zelf mogen dan niet zo anders zijn dan andere mensen, maar ze staan voor een proces – en een tempo – van verandering dat wel significant is. Ze zijn een verpersoonlijking van die verandering. Ze waren de vormgevers en consumenten van innovatie. Over niet al te lange tijd zijn ze de dominante generatie in de beroepsbevolking. Wat betekent dat voor organisaties? Hoe moeten die zich op die nieuwe arbeidsmarkt voorbereiden? Diverse van deze vragen worden op 10 september ook besproken tijdens de HR Inspiration Day.

1. Focus op levensfasen in plaats van op generaties
Een groep benaderen op basis van leeftijd alleen kan misleidend zijn. Tot wat voor “generatie” iemand behoort, wordt uiteindelijk bepaald door gedrag en mentaliteit, door de manier van denken. Het zijn niet zozeer de jaren die tellen, het zijn de ervaringen die er toe doen.

We worden steeds ouder, we leven langer en dus werken we ook langer. Bovendien hechten we steeds meer waarde aan een goede werk-privébalans, zo blijkt uit het eerdergenoemde Oxford-onderzoek.. Dat betekent dat we in toenemende mate willen bepalen hoe en waar we werken. Organisaties die hun personeel die flexibiliteit bieden, hebben een enorme voorsprong als het gaat om het aantrekken en vasthouden van talent.

2. Personeelsbestand als afspiegeling van het klantenbestand
We hebben in deze tijd te maken met een beroepsbevolking die uit vijf generaties bestaat. Het vernieuwingstempo is verhoogd, dus veranderingen komen sneller tot stand. We moeten daardoor steeds meer rekening houden met (leeftijds)verschillen op de werkvloer.

Het is voor organisatie de uitdaging om over een personeelsbestand te beschikken dat een afspiegeling is van het klantenbestand. Dat leidt automatisch tot beter inzicht in wensen en behoeften van de klant. Als jouw klanten millennials zijn die met Uber reizen en overnachtingen boeken bij AirBnB, wat heb je dan aan een directeur die zelf fysieke papieren tickets koopt?

3. Gamificatie

Millennials zijn opgegroeid met een PlayStation 1, 2 of 3 en nu hebben ze een PlayStation 4. Ze hebben de ontwikkeling meegemaakt van Pacman naar GTA5 (Grand Theft Auto 5), de succesvolste game aller tijden met een opbrengst van meer dan 1 miljard dollar in 3 dagen.

Het is niet de vraag of gamificatie werkt. Gamification werkt, gaat daar maar van uit. De huidige generatie is gewend aan competitie, houdt van competitie. Hoe kun je daar in de praktijk gebruik van maken?

 • Schep uitdagingen en stel beloningen in het vooruitzicht
  Kijk maar hoe medewerkers de onderlinge strijd aangaan in “missies” waarin zij badges en punten kunnen verdienen aan de hand van een video of een quiz. Kijk hoe ze hun oplossingen uploaden om voor een prijs in aanmerking te komen. Geef ze daarom de tijd om aan innovatieve ideeën te werken.
   
 • Maak resultaten en beloningen openbaar
  Millennials zien graag hoe ze gepresteerd hebben ten opzichte van anderen.
   
 • Geef onmiddellijke feedback en zet prestaties tegen elkaar af
  Millennials willen meteen weten hoe ze het hebben gedaan in de opdracht of uitdaging.

Gamification is overigens geen exclusief millennials-thema. Ik ben ervan overtuigd dat elke generatie gevoelig is voor de principes van uitdaging en beloning. Millennials hebben er alleen meer ervaring en een sterkere klik mee. Het introduceren en/of bevorderen van gamificatie werkt prestatiebevorderend.

4. Maak gebruik van technologie, maar gebruik altijd het nieuwste en het beste

Millennials hebben de digitale revolutie meegemaakt. Ze hebben de wereld zien veranderen van analoog naar digitaal. Zij zijn de eerste generatie digitale autochtonen en hun affiniteit met technologie is mede bepalend voor hun consumptiepatronen. Ze zijn gewend onmiddellijk te beschikken over prijsvergelijkingen, productinformatie en reviews van gelijkgestemden te beschikken. Onmiddellijke beschikbaarheid van informatie is voor hen geen luxe, het is de standaard.

5. Zorg voor een breed scala van ervaringen

Sommige mensen menen dat millennials van nature jobhoppers zijn, maar dat is een vertekend beeld. Het gaat ze om het afwisselen van ervaringen. Dat maakt het zo belangrijk om goed te kijken naar je interne carrièretrajecten.

Als je een grote organisatie hebt, dan kun je daar je voordeel mee doen door de grote variatie als carrièremogelijkheden aan te bieden. Bij je opvolgingsplannen moet je ook altijd zowel verticale als horizontale opties open houden. Stimuleer vanuit je bedrijfscultuur ook het maken van horizontale stappen.

Zorg ook dat er geen silostructuren ontstaan die mensen ervan weerhouden talent te delen. En houd je belangrijkste talenten zorgvuldig in de gaten! Bied hen diversiteit en afwisseling aan. Doet je dat niet, dan is jobhopping het logische gevolg. Niet omdat millennials daar nu eenmaal voor kiezen, maar omdat je ze geen andere keuze laat.

6. Zorg voor aangepaste leer- en ontwikkelingstrajecten voor verschillende generaties

We krijgen allemaal te maken met verandering. Dat geldt voor elke generatie, niet alleen voor millennials. Maar hoe meer er sprake is van verandering, des te meer behoefte is er aan ontwikkelingsmogelijkheden. En leren vraagt voor verschillende generaties om een verschillende benadering.

De aan multitasking gewende millennial heeft een relatief korte aandachtsspanne en wil leren in hapklare brokken, terwijl de babyboomer graag een boek leest – liefst met papieren pagina’s. Hoe het ook zij, elke generatie moet op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen om zijn relevantie op de werkvloer te behouden. Blijf dus goed nadenken over de leer- en ontwikkelingsbehoeften van elke generatie.

7. Betaal op basis van verdienste

Betalen op basis van dienstjaren is achterhaald, tenzij je medewerkers die langer in dienst zijn meer betaalt omdat ze meer ervaring hebben en daardoor ook meer toegevoegde waarde leveren.

8. Kijk vooruit: de iGeneratie komt eraan

Het verschil tussen de iGeneratie en de millennials is groter dan alle generatiekloven tot dusver. Millennials kunnen nog onderscheid maken tussen een analoge en een digitale wereld, want ze hebben de overgang meegemaakt. Dat geldt niet voor de iGeneratie – Generatie Z of Generatie “Heads Down” – die niet anders kent dan digitaal en die onmiddellijk begint te “swipen” als er een plaatje in beeld komt. Een generatie die er het nut niet van inziet iets uit je hoofd te leren als ze het ook kunnen opzoeken met Google en waarvan sommigen nauwelijks weten wat een potlood is.

Conclusie

Millennials zijn volkomen vertrouwd met veranderingen in onze samenleving. Ze zijn ermee opgegroeid. De overgang van analoog naar digitaal, de ontwikkeling van lokaal naar globaal, de opkomst van de collaboratieve economie, de focus op wellness en de realiteit van een langer leven.
Ze zijn de belichaming van onze evolutie als mens en de drijvende kracht achter onze economie. En ze geven het stokje straks door aan een iGeneratie die, samen met de voortschrijdende technologie, onze manier van leven nog drastischer zal herdefiniëren.

Die diversiteit is mooi en verdient onze bewondering. Wij moeten profiteren van de voordelen en onze bedrijfsvoering er goed op voorbereiden.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.