Logo
  • Nieuws
  • 12 februari 2008
  • Mariel Hovemann

Werknemers als eerste dupe van mindere economische groei

Bij een tegenvallende economische groei krijgen werknemers dit jaar de eerste klappen. Als de groei blijft steken op 1,5 procent komt de banengroei in het midden- en kleinbedrijf volledig tot stilstand. De groei van export valt dan met de helft terug. Dat blijkt uit doorrekeningen van het EIM in opdracht van MKB-Nederland.

Beeld Werknemers als eerste dupe van mindere economische groei

Het EIM heeft doorgerekend wat er gebeurt als de dreigende Amerikaanse recessie vat krijgt op de Nederlandse economie en de groei blijft steken op 1,5 procent. De werkgelegenheid in het MKB valt dan in een klap terug naar 0. Ondernemers zetten als eerste het mes in vacatures. De hoge kosten en grote onzekerheid rond personeel eisen in dit scenario hun tol, meent MKB-Nederland. Ondernemers hebben de afgelopen periode veel geïnvesteerd in flexibilisering van het werk, mede door een tekort aan gekwalificeerd personeel.

 

Pessimistisch

Ondernemers hebben veel vertrouwen in het eigen bedrijf, maar veel minder in de Nederlandse economie, zo laat een peiling van het EIM onder MKB-bedrijven zien. Was vorig jaar nog 78 procent positief over het economische klimaat, nu is dat nog slechts 38 procent. Over de eigen positie zijn ondernemers optimistischer omdat de orderportefeuilles goed zijn gevuld. Bedrijven hebben ook duidelijk geïnvesteerd in de eigen winstgevendheid (kostenbeheersing, hogere arbeidsproductiviteit), al haalt de winstgroei het niet bij die van vorig jaar. Toenemende energieprijzen en loonkosten zijn daarvan de oorzaak, aldus de werkgeversorganisatie.

 

Sterke euro

De exportgroei in het MKB blijft met 4 procent ver achter bij die van de wereldhandel en dreigt zelfs te halveren. In beide gevallen blijft de toename. Niet alleen de afname van de groei van de Europese markt en de onzekerheden op de financiële markten zijn daar debet aan, ook de sterke euro speelt het Nederlandse MKB parten.

 

Kostenverhogende maatregelen

MKB-Nederland concludeert dat de Nederlandse economie bij tegenwind onmiddellijk last heeft van de hoge energieprijzen en – vooral – de loonkosten. De groeipijlers internationale handel en consumptie hebben te lijden van kostenverhogende maatregelen van het kabinet, zoals de stijgende zorgkosten, hogere pensioen- en sociale premies, milieubelastingen en accijnzen. Tegelijk blijven volgens de werkgevers positieve maatregelen uit om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren en komt de beloofde administratieve lastenverlichting evenmin van de grond.

 

Btw-verhoging uitstellen

De werkgevers willen dan ook dat het kabinet op korte termijn maatregelen neemt die het economisch klimaat ten goede komen en ondernemers vertrouwen geven. Werken moet meer gaan lonen, de kosten voor arbeid moeten dalen en de koopkracht moet op peil blijven. Het voorstel is onder meer om de voor 2009 geplande btw-verhoging uit te stellen. Dat voorkomt dat de consumptie onnodig (verder) onder druk komt te staan en herstelt het vertrouwen van burgers en bedrijven.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.