Logo
  • Nieuws
  • 5 mei 2023
  • Bron: AWVN

Werkgevers zetten vooral financiële middelen in bij werving en behoud - Grote zorgen gevolgen onderlinge concurrentie

Werkgevers trekken alle registers open om nieuwe medewerkers aan te trekken en zittende te behouden. Vooral financiële middelen worden ingezet.  Over de gevolgen van hun onderlinge concurrentie maken werkgevers zich grote zorgen zo blijkt uit onderzoek onder 415 werkgevers van werkgeversvereniging AWVN. Andere, op de lange termijn gerichte krapteoplossingen die daarom nodig zijn, zijn onder meer arbeidsbesparende technologie, meer uren werken per persoon en inclusiever werven.

Beeld Werkgevers zetten vooral financiële middelen in bij werving en behoud - Grote zorgen gevolgen onderlinge concurrentie

Negen van de tien werkgevers heeft last van een tekort aan personeel. Daarbij rapporteren zij een gemiddeld personeelsverloop over 2022 van 12 procent. De verschillen tussen werkgevers zijn groot. Er zijn werkgevers die nauwelijks verloop rapporteren, terwijl andere werkgevers afgelopen jaar wel 50 procent van hun personeel zagen vertrekken.

Aanbrengpremie, hoger in schaal, arbeidsmarkttoeslag

Om nieuwe medewerkers aan te trekken, is de aanbrengpremie het meest gebruikte middel. 6 op de 10 werkgevers geeft aan deze maatregel in te zetten. Om personeel binnen te halen, zijn werkgevers ook bereid om nieuw personeel hoger in een schaal te plaatsen (45%), een arbeidsmarkttoeslag te geven (21%) of in een hogere schaal te plaatsen (20%).

Bijna de helft biedt vast contract aan

Het blijkt lastig voor werkgevers om nieuw personeel te binden, ondanks dat 44 procent aangeeft een vast contract aan te bieden. Mede hierdoor kiezen werkgevers ervoor om extern personeel in te huren. Vier op de vijf werkgevers geeft aan dat te doen vanwege de tekorten aan (vast) personeel.

Werkdruk loopt op, ook door verloop

Ondanks al hun inspanningen blijft het lastig om personeel vast te houden. Mede daardoor loopt de werkdruk voor het personeel op, wat eerdere bevindingen uit een onderzoek van AWVN bevestigt over de zorgen van werkgevers en de mentale gezondheid van werknemers.

Hoge kosten, hoog personeelsverloop en verlies kennis en ervaring

AWVN signaleert dat werkgevers zich grote zorgen maken over de gevolgen van hun onderlinge concurrentie om personeel. Dit veroorzaakt hoge kosten, hoog personeelsverloop en verlies van kennis en ervaring.

Op lange termijn gerichte krapteoplossingen

Men realiseert zich dat financiële maatregelen alleen niet voldoende zijn, zeker omdat die niet leiden tot meer mensen op de arbeidsmarkt. Andere, op de lange termijn gerichte krapteoplossingen die daarom nodig zijn, zijn onder meer arbeidsbesparende technologie, meer uren werken per persoon en inclusiever werven.

LEES OOK: Dr. Kilian Wawoe over de rol van geld bij het aantrekken en behouden van medewerkers

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.