Logo
  • Nieuws
  • 22 augustus 2022
  • Bron: Intelligence Group

Talent (langer) aan je binden? Kennismigranten van buiten de EU bieden perspectief voor de arbeidsmarkt

Organisaties die op zoek zijn naar hoogwaardige kennis, doen er vanuit een arbeidsmarktperspectief goed aan om te werven buiten de EU. De kans dat zij daarmee talent langdurig aan zich binden, is veel groter dan wanneer ze talent van dichtbij in huis halen.

Beeld Talent (langer) aan je binden? Kennismigranten van buiten de EU bieden perspectief voor de arbeidsmarkt

Kennismigranten van buiten de EU willen langer of zelfs permanent in Nederland blijven, zo ontdekten de onderzoekers. Zij zijn bereid om de taal te leren en zelfs de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Kennismigranten die uit EU-landen komen hebben deze behoefte minder vaak.

Vergelijking tussen kennismigranten uit en buiten de EU

Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group en Ravecruitment naar de drijfveren, ervaringen en het toekomstperspectief van kennismigranten in Nederland. De onderzoekers maakten een vergelijking tussen kennismigranten die uit de EU komen met kennismigranten die van buiten de EU komen.

Dat kan perspectief bieden voor de arbeidsmarkt, want het aantal immigranten neemt toe, volgens cijfers van het CBS. Dat telde vorig jaar 208.000 nieuwkomers, 37.000 meer dan in 2020. De meeste migranten kwamen van buiten de EU en de EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland). Asielzoekers en kennismigranten vormen de overgrote meerderheid.

Slagvaardige werkgevers hebben het buitenlands talent voor het oppikken

Dat kennismigranten blijvertjes willen zijn heeft volgens het onderzoek van Intelligence Group en Ravecruitment te maken met familie, politiek en economie. Werkgevers die op zoek zijn naar kenniswerkers kunnen hun slag slaan als ze de buitenlandse talenten helpen met juridisch papierwerk en coaching om hun weg in en om de organisatie te vinden. Vooral op zaken als huisvesting en gezondheidszorg is de nodige hulp handig. Hoe flexibeler de werkgever – bijvoorbeeld met vrije dagen voor familie-evenementen in het land van herkomst – hoe beter de binding met de buitenlandse kenniswerker.

Nettosalaris in Nederland minder concurrerend geworden

Het is nog afwachten in hoeverre het afschaffen van de zogenaamde dertig procent regeling doorwerkt in de bereidheid van kennismigranten om te kiezen voor werkgevers in Nederland. Deze regeling behelst dat kennismigranten over dertig procent van hun loon geen belasting betalen. De verwachting is dat het nettosalaris in Nederland hierdoor minder concurrerend is geworden voor kennismigranten. Maar wellicht kan het vooruitzicht van nationalisatie in Nederland hier een mouw aan passen.

Kennismigranten halen hun informatie in het migratieproces met name van websites die te maken hebben met werk, huizen, en sociale contacten, zoals LinkedIn, Funda en Facebook. Daarnaast maken ze ook gebruik van specifiekere websites gericht op expats, bijvoorbeeld: Iamexpat, Dutchnews en Expatica.nl.

Wanneer mag een kennismigrant in Nederland werken?

Een niet-Europese kennismigrant kan onder voorwaarden naar Nederland komen om te werken. Hij of zij moet bijvoorbeeld hoog opgeleid zijn. De werkgever moet een erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND behandelt dan de aanvraag om een kennismigrant naar Nederland te halen sneller.

Kennismigrant hoog opgeleid

Een kennismigrant is een hoog opgeleide immigrant. Bijvoorbeeld een (gast)docent, een (wetenschappelijk) onderzoeker of een arts in opleiding.

Vrije toegang tot Nederland voor kennismigranten uit Europa

Komt de kennismigrant uit 1 van de volgende landen? Dan heeft hij of zij geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig:

  • Europese Unie (EU);
  • Liechtenstein;
  • Noorwegen;
  • IJsland;
  • Zwitserland.

De kennismigrant heeft wel een geldig paspoort of een geldig identiteitsbewijs nodig.

Wel visum en verblijfsvergunning niet-Europese kennismigranten

Een kennismigrant van buiten bovenstanade landen heeft het volgende nodig om in Nederland te werken :

  • machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), dit is een visum dat 90 dagen geldig is;
  • een verblijfsvergunning.

De werkgever vraagt de mvv en verblijfsvergunning aan bij de IND. Dit kan door middel van een aanvraag toegang en verblijf (tev).

Niet-Europese kennismigranten hebben referent nodig

Om naar Nederland te komen, heeft een niet-Europese kennismigrant een referent nodig die hem of haar naar Nederland haalt. De werkgever moet als referent door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn erkend.

Erkend referent zijn heeft voordelen. De IND behandelt bijvoorbeeld aanvragen sneller. En de referent heeft minder bewijsstukken nodig.

Aanvraag erkenning referent

De werkgever vraagt de erkenning als referent aan bij IND. 

De IND heeft een openbaar register voor erkende referenten.

Salaris kennismigranten

Het salaris dat kennismigranten verdienen, ligt vast. De hoogte van de salarissen van kennismigranten staat op de site van de IND.

Meer mogelijkheden hoog opgeleide immigranten

Voor hoog opgeleide immigranten zijn er meer mogelijkheden om in Nederland of de EU te komen werken:

Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart is een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning. Een voorwaarde is dat de immigrant een diploma heeft van een hogere opleiding van minimiaal 3 jaar. De Europese blauwe kaart is 4 jaar geldig. Binnen die 4 jaar mag hij of zij in verschillende EU-landen werken.

Bron en meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.