Logo
  • Blog
  • 1 november 2012

Sector techniek doet ten onrechte zielig

Nu er een nieuwe regering komt lijkt ook de lobby gemeenschap uit haar slaap ontwaakt. In het NRC van 30-10 verschijnt een huilend bedrijfsleven dat onder leiding van de topman van Siemens, van der Touw, beweert dat bedrijven in de industrie massaal zouden vertrekken uit Nederland wegens een vermeend gebrek aan technisch opgeleiden! Hij heeft het zelfs over 30%! Maar kloppen die cijfers wel? In genoemd artikel wordt gesproken over een uitstroom van ouderen die zou leiden tot 150.000 vacatures in de sector waarvan 60.000 op MBO niveau op een termijn van vier jaar.

Het MBO telt ruim 500.000 studenten waarvan  150.000 in de sector techniek. De uitval in het MBO is volgens het CBS 20% dus blijven er jaarlijks ongeveer 120.000 over. Over vier jaar is dat dus 480.000! Zelfs als slechts 15% van deze afgestudeerden geschikt zou zijn haal je die 60.000 technici dus met groot gemak binnen.  Ik heb al die overbezorgde verhalen over tekorten op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing altijd al gewantrouwd vooral omdat deze voorspellingen veel te statisch zijn. Zij houden bijvoorbeeld geen rekening met het feit dat het aantal mensen dat graag doorwerkt na hun 65e enorm is toegenomen. Het bedrijfsleven zou ook kunnen stimuleren dat mensen langer doorwerken of meer ouderen in dienst nemen wat nu vaak niet schijnt te gebeuren.

Maar zelfs als het waar zou zijn dat er een tekort is aan technici, is het interessant om eens naar Duitsland te kijken. Onze buren lijken al eerder te hebben ingezien dat de LTS lang zo’n slechte opleiding niet was en bedrijfsleven en beroepsopleidingen sloegen daar de hand aan de ploeg om de technische opleidingen te vernieuwen. Nu  was Duitsland daar altijd al beter in. Begrijpelijk, omdat de maak- en zware industrie daar altijd al veel belangrijker waren. Het lijkt er op dat de sector techniek in Nederland een draai  moet maken naar de 21e eeuw: van rapporten schrijven naar gewoon doen. Bedrijven die dus weglopen naar Duitsland maskeren het feit dat zij zelf te lang hebben stil gezeten en profiteren van de daadkracht van de buren. In plaats van weglopen en klagen zou ik zeggen: aan de slag en zet HRM in de lead!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.