Logo
  • Nieuws
  • 21 februari 2008
  • Peter van den Hout

Productie onder druk door personeelstekorten

Vier op de vijf bedrijven vreest een stagnatie bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten vanwege een gebrek aan geschikt personeel. Het grootste knelpunt vormt daarbij het tekort aan fysieke menskracht. Dit komt naar voren in het nieuwste HRpraktijk Panel-onderzoek dat is gehouden onder ruim 600 P&O’ers.

Beeld Productie onder druk door personeelstekorten

Om de komende twee jaar aan geschikt personeel te komen, rekenen de meeste respondenten vooral op instroom van nieuwe medewerkers (70 procent). Training van bestaande medewerkers ziet 60 procent als een mogelijke oplossing; daarnaast noemt 37 procent het anders organiseren van werkzaamheden en verbetering van de interne mobiliteit als een middel om interne knelpunten aan te pakken.

 

“Dit zijn de geijkte oplossingen,” aldus voormalig HR-directeur ING Retail Ton Hopmans. “Geschikt personeel is amper te krijgen en de concurrentie wordt alleen maar heviger door deze aanpak. Dat veel bedrijven niet slagen in hun wervingsbeleid heeft niet zelden achterliggende oorzaken, zoals een verkeerde vestigingsplaats of een slechte naam op de arbeidsmarkt. Daar moet je eerst naar kijken voor je harder gaat werven.”

Geschikt personeel
Met name de midden- en grootbedrijven (250 medewerkers en meer) worstelen met het binnenhalen van geschikt personeel: meer dan een vijfde van de respondenten verwacht ‘aanzienlijke knelpunten’. Bij de kleinste bedrijven – tot 20 medewerkers – geeft slechts 4 procent dit aan. “Dat juist grotere organisaties meer knelpunten verwachten, verbaast mij niet,” verklaart organisatieadviseur Jelle Dijkstra. “De liefde voor kleine bedrijven bij werknemers is nu eenmaal het grootst.”

Bestrijding verloop
Dertig procent van de deelnemers aan het onderzoek wil het personeelsverloop terugdringen om dreigende personeelstekorten aan te pakken. Een groot deel van de respondenten geeft aan dat de organisatie hiervoor met name de persoonlijke ontwikkeling van werknemers wil bevorderen (69 procent); verder worden het verhogen van de betrokkenheid (50 procent), het bevorderen van de interne mobiliteit en loopbaanontwikkeling en de medewerkertevredenheid (43 procent) genoemd.

 

“Het ligt voor de hand dat HR kiest voor deze middelen om het verloop te bestrijden, omdat die nu eenmaal behoren tot het typische instrumentarium van HR,” aldus Pieter van Geet, directeur van Finance Ventures. “En hoe groter de organisatie, hoe meer belang er aan deze middelen wordt gehecht en des te meer erin wordt geïnvesteerd.”

 

Wilt u ook uw meningen en ervaringen met ruim 1500 vakgenoten delen? Meld u dan aan voor het HRpraktijk Panel.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.