Logo
  • Nieuws
  • 19 maart 2008
  • Arzu Kokeng
  • Bron: Redactie HRpraktijk.nl

Allochtonen maken inhaalslag op de arbeidsmarkt

De daling van de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen, die vanaf 2005 is ingezet, heeft zich in 2007 versneld voortgezet. Vooral onder de niet-westerse allochtonen tot 45 jaar is de werkloosheid relatief snel gedaald in 2007. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Beeld Allochtonen maken inhaalslag op de arbeidsmarkt

De autochtone beroepsbevolking is in omvang bijna 9 maal zo groot is als de niet-westerse beroepsbevolking. Van de totale beroepsbevolking was in 2007 gemiddeld 4,5 procent werkloos.

 

In een jaar tijd 30 procent afgenomen

In het vierde kwartaal van 2007 was de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen 9,1 procent. In het vierde kwartaal van 2006 was dat nog 12,4 procent. Onder autochtonen daalde de werkloosheid ook in dezelfde periode. In het vierde kwartaal van 2007 was nog 3,3 procent van de autochtonen werkloos tegen 4,0 procent in het vierde kwartaal van 2006. De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is hiermee in een jaar tijd met bijna 30 procent gereduceerd. Onder autochtonen was dat nog geen 20 procent.

 

Bij de niet-westerse allochtonen is vooral de werkloosheid flink gedaald onder de 15 tot 45 jarigen. Onder de jonge allochtonen van 15 tot 25 jaar liep de werkloosheid terug van 22 procent in 2006 tot 15 procent in 2007. Ter vergelijking: de werkloosheid onder autochtone jongeren daalde in dezelfde periode van 8,7 naar 8,1 procent. Bij de 25 tot 45-jarige niet-westerse allochtonen was de relatieve afname van de werkloosheid in dezelfde periode even groot en kwam daarmee uit op 9,1 procent in 2007.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.