Logo
  • Nieuws
  • 23 juni 2008
  • Arzu Kokeng

30%-regeling ook bij weinig werkervaring

Voor het toepassen van de 30%-regeling na het aantrekken van werknemers uit het buitenland is specifieke deskundigheid vereist. Hoewel de betreffende werknemer in principe over 2,5 jaar voor de functie relevante werkervaring moet beschikken, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Beeld 30%-regeling ook bij weinig werkervaring

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag blijkt namelijk dat een werknemer met minder dan 2,5 jaar werkervaring toch gebruik maken van de 30%-regeling, zo meldt Salarisnet.nl. In deze zaak ging het om een Italiaanse student elektrotechniek die cum laude was afgestudeerd. Na zijn studie was hij vier maanden in dienst van een Italiaans bedrijf waar hij zich bezighield met raketsystemen. De werknemer beschikte over uitstekende kennis van verschillende digitale ontwerptalen en van meerdere softwareprogrammeertalen. Kort na zijn afstuderen werd hij aangetrokken door een Nederlands bedrijf dat vervolgens de 30%-regeling wilde toepassen.

 

De inspecteur weigerde toepassing, omdat hij onder meer vond dat er gezien de korte werkervaring niet van specifieke deskundigheid kon worden gesproken. Volgens hem had de werknemer minstens 2,5 jaar werkervaring moeten hebben.

 

Het hof vond dat de bijzondere kostenvergoedingsregeling wel degelijk kon worden toegepast. In een besluit had de staatssecretaris dan wel gesproken over 2,5 jaar werkervaring, maar dit betekent volgens het hof nog niet dat in het geval een werknemer korter in een vergelijkbare functie werkzaam is geweest, zoals deze werknemer, de 30%-regeling niet kan worden toegepast omdat specifieke deskundigheid zou ontbreken. De werkgever mocht de regeling dan ook toepassen.

 

Het hof gaf aan dat bij de beoordeling of er sprake is van een specifieke deskundigheid drie punten van belang zijn, namelijk:

  • het niveau van de door de werknemer gevolgde opleiding;
  • de voor de functie relevante ervaring van de werknemer;
  • het beloningsniveau van de functie in Nederland in verhouding tot het beloningsniveau in het land van herkomst van de werknemer.

 

LET OP: Werknemers die door een werkgever worden aangetrokken uit het buitenland kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Zij kunnen dan ten hoogste 30 procent van het loon als belastingvrije vergoeding voor extraterritoriale kosten aanmerken. De werknemer moet dan wel beschikken over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is.

 

De 30%-regeling valt onder de eindheffingen; meer hierover in het handboek Belonen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.