Logo
  • Nieuws
  • 8 juli 2015

Veranderkracht ontbreekt bij Nederlandse werknemers

Ondanks de optimistische verhalen over ‘kantelend Nederland’ zegt een ruime meerderheid van 81% van de Nederlandse werknemers dat het hen aan veranderkracht ontbreekt. Slechts een kleine minderheid van 19% geeft aan wél in staat te zijn om snel, soepel en succesvol te veranderen. Dit blijkt uit de resultaten van ‘EnergyFinder 2015’ een door onderzoeksbureau Integron uitgevoerd representatief onderzoek onder Nederlandse werknemers.

Beeld Veranderkracht ontbreekt bij Nederlandse werknemers

Hoewel het veranderpotentieel over het over het algemeen onbenut blijft, zijn er grote verschillen tussen werknemers en hun organisaties waar te nemen. Op basis van het onderzoek kunnen we vier typen veranderaars onderscheiden:

  • Bevlogen veranderaars (19%) die veranderen omdat ze willen, niet omdat ze moeten
  • Vertraagde veranderaars (41%) die er een gemoedelijk verandertempo op nahouden
  • Verkrampte veranderaars (31%) die zich een slag in de rondte werken zonder écht tempo te maken
  • Verstarde veranderaars (9%) die zijn afgehaakt en niet meer in beweging zijn te brengen

Bevlogen veranderaars zijn beduidend energieker, bevelen hun organisatie vaker aan en zijn meer tevreden over hun werk en leidinggevenden. Ook laten ze betere veranderprestaties zien dan de drie andere genoemde typen. De voornaamste verdienste van bevlogen veranderaars: zij zijn in staat het vliegwiel van verandering in beweging te brengen en te houden. Dit vliegwiel bestaat uit drie elementen: een positieve en enthousiaste instelling, het vermogen om op heldere ambities te focussen  en tenslotte gedrag dat leidt tot de realisatie van gewenste prestaties.

95% van de bevlogen veranderaars zegt vanuit een positieve en enthousiaste instelling aan veranderingen te beginnen. 65% richt zich op een heldere ambities (‘stip aan de horizon’) en 76% is gericht op het leveren van topprestaties.

Bij de drie andere genoemde verandertypes liggen deze percentages beduidend lager (deze scores staan niet op de infographic vermeld):

  • Positieve instelling is bij vertraagde veranderaars 67%, bij verkrampte veranderaars 17% en bij verstarde veranderaars 1%
  • Focus op ambities is bij vertraagde veranderaars 16%, bij verkrampte veranderaars 9% en bij verstarde veranderaars zelfs 0%
  • De gerichtheid op het leveren van prestaties is bij vertraagde veranderaars 30%, bij verkrampte veranderaars 19% en bij verstarde veranderaars 8%

Bevlogen veranderaars mogen dan wel in de minderheid zijn, zij laten wel het goede voorbeeldgedrag zien. ‘Het loslaten van oude succesformules, het afzetten van oogkleppen en het stimuleren van een open en enthousiaste houding ten aanzien van veranderingen behoort daartoe’, laten de onderzoekers weten. Maar het allerbelangrijkste factor om veranderkracht te vergroten is het maken van duidelijke keuzes als het om visie en ambities gaat. ‘Veel organisaties durven niet te kiezen en brengen hierdoor hun medewerkers in verwarring’, zeggen de onderzoekers. ‘Daarnaast mist ook vaak de zelfdiscipline om de gekozen ambities ook daadwerkelijk te realiseren’.

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.