Logo
 • Blog
 • 30 juli 2019

Krijgt de gezondheid van jouw organisatie genoeg aandacht?

Net als bij mensen bestaat ook bij organisaties het gevaar dat er sprake is van een gebrekkige of afnemende conditie. Dat ontstaat bijvoorbeeld wanneer eenzijdig aandacht wordt besteed aan de financiële conditie. De aandacht voor de andere aspecten blijft dan vaak achterwege of wordt sterk verwaarloosd. Met als gevolg dat het prestatievermogen van de organisatie als geheel ongemerkt daaronder lijdt.

Niet alleen verwaarloosde organisaties moeten hard aan conditieverbetering werken. Werken aan de conditie is, net als bij mensen, voor elke organisatie belangrijk. Structurele aandacht voor de conditie/gezondheid van organisaties is van strategisch belang! Net als bij mensen heeft het een positief effect op het prestatievermogen en daarmee op de resultaten. Lees hier wat ik daarover in mijn vorige artikel heb opgemerkt.

Het begrip organisatiegezondheid kent de volgende dimensies*:

Spirituele dimensie (zingeving)

 • Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke doelgerichte bestemming en integriteit.
 • Gezamenlijk beleefde verantwoordelijkheid op basis van bezieling en inspiratie.
 • Er bestaat een koppeling tussen ambitie en benodigde conditie.

Mentale dimensie (vermogen planmatig te handelen/leervermogen)

 • Organiseren en plannen (visualisatie einddoel)
 • De ruimte scheppen voor erkenning, ontplooiing, innovatie en oog voor talent.
 • Benutten van de meerwaarde van co-creatie.
 • Ontwikkelen beleidsinstrumenten ter bevordering van het leervermogen van de organisatie.

Sociaal-emotionele dimensie (leiderschap en waardering)

 • Hoe mensen met elkaar omgaan en hoe zij worden behandeld, de menselijke relaties.
 • Bevorderen van onderlinge samenwerking, goed leiderschap.
 • De kracht van diversiteit en verbinding benutten.
 • Het leggen van de basis voor vertrouwen tussen alle geledingen.
 • Het stimuleren van intern ondernemerschap.

Fysieke dimensie (structuren en processen)

 • Samenhang tussen diverse geledingen bewaken: prestaties in balans.
 • Gezondheid/conditie van de organisatie uitdrukken in economische termen.
 • Financieel weerstandsvermogen en resultaatpotentie.
 • Productiviteit: mate van absenteïsme en presenteïsme.

* Met dank aan Stephen Covey

De bovenstaande opsomming is niet compleet en kan eenvoudig worden uitgebreid met andere aandachtspunten die in dit verband passen. Alles wat het prestatievermogen van de organisatie via structurele aandacht ten goede komt is welkom. 

In een volgend artikel besteed ik aandacht aan de vraag hoe dit belangrijke onderwerp op verschillende niveaus in de organisatie kan worden geintroduceerd.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.