Logo
  • Blog
  • 28 juni 2019

Organisatiegezondheid, een verdieping van de strategische rol van HR?

Het is een open deur om te stellen dat de algehele conditie van mensen in hoge mate bepalend is voor hun prestatieniveau. Maar heeft u deze gedachte wel eens doorgetrokken naar de organisatie als geheel? Dus: hoe beter het met de conditie of gezondheid van een organisatie is gesteld, des te beter is zij in staat toekomstbestendig en -behendig te opereren.

De Amerikaans bestsellerauteur Stephen Covey heeft het ook over gezondheid in zijn klassieker The 7 habits of highly effective people. Hij onderscheidt vier aspecten van gezondheid: fysiek, mentaal, sociaal/emotioneel en spiritueel. Aspecten die in meer of mindere mate terug te vinden zijn in allerlei programma’s die te maken hebben met onderwerpen als geluk op de werkplek, duurzame inzetbaarheid en het welzijn van de medewerker. Aandachtsgebieden die volop in de belangstelling staan en waarbij HR een belangrijke rol vervult. Dit alles gericht op het optimaal presteren van medewerkers, in het licht van de strategische doelen van de organisatie.

Meer rendement

Wanneer wij geen moeite hebben met de opvatting dat elke organisatie een levend organisme is, dan is het vast niet moeilijk om ons te realiseren dat ook voor organisaties het begrip algehele conditie op zijn plaats is. Het rendement van investeringen in programma’s ten behoeve van medewerkers in gezonde organisaties ligt ook nog eens veel hoger dan in organisaties die conditioneel achterblijven. Het bekende adviesbureau McKinsey heeft onderzoek verricht naar organizational health binnen 1500 organisaties in uiteenlopende sectoren, verspreid over 100 landen. Het blijkt dat organisaties die op strategisch niveau zijn gestart met aandacht besteden aan het optimaliseren van de eigen gezondheid binnen 6-12 maanden significant betere resultaten scoorden dan daarvoor.

Organisatiegezondheid is een onderwerp dat op dit moment nog geen onderdeel is van het begrippenkader van HR. In een volgend artikel ga ik daarom nader in op de kansen voor HR om dit onderwerp op de strategische kalender te krijgen. Dan vertel ik ook meer over op de bedrijfskundige invulling van de door Covey gehanteerde gezondheidsaspecten.

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.