Logo
  • Nieuws
  • 17 mei 2021
  • Bron: Intelligence Group

Sinds corona werven werkgevers bijna 14 dagen sneller

Sinds corona vindt recruitment steeds meer online en via video plaats. Dit heeft tot gevolg dat vacatures bij werkgevers gemiddeld 15 dagen korter online open staan. De gemiddelde tijd dat vacatures bij directe werkgevers online stonden is gedaald van 60 dagen in de periode van voor en aan het begin van corona tot nu naar gemiddeld 47 dagen.

Beeld Sinds corona werven werkgevers bijna 14 dagen sneller

“Het voordeel van het video-solliciteren is dat zowel de wervende organisatie als de kandidaat sneller een gesprek kunnen inpassen in hun (digitale) agenda dan in persoon, onder andere doordat er geen reistijd is”, aldus Adelbert Smal. Business Development Manager van Jobdigger.

Een soortgelijk effect is te zien bij uitzend- en werving & selectiebureaus waarbij vóór corona vacatures gemiddeld zo’n 34 dagen online stonden en nu 29 dagen. Dit effect lijkt primair veroorzaakt door de invoering van online video-interviews, die eenvoudiger en sneller te plannen zijn met als gevolg dat het totale aanname- en recruitmentproces wordt versneld. Dit blijkt uit de analyse van miljoenen unieke online geplaatste vacatures sinds Q1-2018 van Jobdigger door Intelligence Group en de resultaten van voorgaande Recruitment Kengetallen Onderzoeken.

Halvering tijd dat vacatures openstaan bij beroepsgroep dienstverlenend personeel en verkopers

Bij alle beroepsgroepen is de doorlooptijd van vacatures sterk gedaald met uitzondering van de beroepsgroep ‘ambachtslieden’ is. Ten opzichte van Q1-2018 is de daling het grootste bij de beroepsgroep ‘dienstverlenend personeel en verkopers’ met -51%, gevolgd door ‘bedieningspersoneel van machines en installaties, assembleurs’ (-44%) en ‘elementaire beroepen’ (-36%). Alleen bij ambachtslieden is de doorlooptijd gestegen, waarschijnlijk door het feit dat video-solliciteren bij deze doelgroep minder vanzelfsprekend is en fysieke afspraken minder makkelijk worden gemaakt. Ook de schaarste zal hier een rol spelen, ondanks dat schaarste in de meeste gevallen een versnelling oplevert in het proces.


 
Werkgevers lijken terrein terug te winnen van bureaus gedurende coronatijd

Niet alleen in de gemiddelde doorlooptijd van vacatures dichten werkgevers het gat naar bureaus. In Q1-2021 stond een vacature bij een bureau gemiddeld 29 dagen online en bij een werkgever 47 dagen. Dit verschil van 18 dagen in Q1-2021 was voor corona gemiddeld 30 dagen. Op meer onderdelen lijkt het gat te worden gedicht. Zo was in 2018 bijna 2/3 vande unieke vacatures in Nederland van bureaus (63%). Dat percentage is in Q1-2021 gedaald naar 54%. In vergelijking met een jaar geleden (Q1-2020) zijn er vandaag meer bureaus actief op de markt (+1,2%), maar dat is een bescheiden stijging in verhouding tot ruim +10% meer werkgevers die actief aan het werven zijn in vergelijking met Q1-2020. Verder valt op dat ten opzichte van 2018 ruim 10% minder bureaus actief zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, wat mede wordt veroorzaakt door consolidatie in de sector.
“Bureaus zijn in Nederland niet weg te denken in het functioneren van de arbeidsmarkt. Zij zijn ook de aanjager van innovatie, automatisering en digitalisering. Door corona en vooral de implementatie van video-solliciteren, heeft het bedrijfsleven een versnelling kunnen maken om een deel van die achterstand in te halen. Het vermoeden is echter dat dit niet duurzaam is nu vacatures in algemene zin en in het bijzonder voor recruiters naar nieuwe records stijgen. Hierdoor lijken de signalen te wijzen in werkgevers die kiezen voor de traditionele aanpak om schaarste aan te pakken met harder werken en meer recruiters, in plaats van slimmer en doelgroep gerichter werven. Bureaus houden daarmee een substantieel voordeel”, aldus Geert-Jan Waasdorp. Directeur van Intelligence Group.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.