Logo
  • Nieuws
  • 30 november 2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW): ‘Social Return telt mee in quotum banenafspraak’

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft in een brief aan de Tweede Kamer een pakket maatregelen uitgewerkt om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat banen die via inkoop gerealiseerd worden, meetellen voor het banenquotum van de inkopende werkgever.

Beeld Staatssecretaris Van Ark (SZW): ‘Social Return telt mee in quotum banenafspraak’

De aanpak ‘Vereenvoudiging banenafspraak en quotum’ is een reeks maatregelen die het voor werkgevers makkelijker maken om meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te helpen. Hierdoor zullen uiteindelijk meer mensen met een beperking kans krijgen op een echte baan bij een reguliere werkgever aldus het ministerie.

Perverse prikkels

In het huidige systeem tellen banen die gerealiseerd worden via inkoop van diensten, ook wel Social Return genoemd, niet mee bij de inkopende werkgever maar bij de marktsector. Dit levert belemmeringen en perverse prikkels op volgens de staatssecretaris. Van Ark: "Er bereiken mij signalen dat dit tot gevolg heeft dat werkgevers vooral bezig zijn met hoe en waar de banen meetellen. Sommige overheidswerkgevers gaan zelfs over tot inbesteding om de banen toch bij zichzelf mee te kunnen tellen. Het effect hiervan is juist dat er geen éxtra banen bijkomen."

Nieuwe en vereenvoudigde systeem

In het nieuwe en naar zeggen vereenvoudigde systeem tellen de SROI-banen mee voor het banenquotum van de inkopende werkgever. De staatssecretaris benadrukt dat 'deze wijzigingen overheidswerkgevers zeker niet van hun verantwoordelijkheden ontslaan.' Op termijn (2026) moeten 125.000 extra werkplekken voor mensen met beperkingen zijn gerealiseerd.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.