Logo
  • Nieuws
  • 1 juli 2014
  • Mariel Hovemann
  • Bron: Eerste Kamer.nl

Eerste Kamer aanvaardt Participatiewet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 1 juli de Invoeringswet Participatiewet en de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten aanvaard.

Beeld Eerste Kamer aanvaardt Participatiewet

De fracties van PvdA, D66, VVD, SGP, CU, CDA stemden voor. De fracties van 50PLUS, OSF, PvdD, SP, GL, PVV stemden tegen. De diverse moties werden verworpen.

Moties

  1. De motie van senator Ester (CU) c.s. die de regering verzoekt om de positie van sociale werkplaatsen jaarlijks te evalueren en de Kamer daarover te rapporteren werd verworpen.
  2. De motie van senator Elzinga (SP) c.s. die de regering verzoekt de zorgplicht voor de mensen die op 31 december 2014 in de Wsw werkzaam zijn op basis van een Wsw-dienstbetrekking te herstellen werd verworpen.
  3. De motie van senator Elzinga (SP) c.s. die de regering verzoekt de mantelzorgboete pas in te voeren (en het Koninklijk Besluit pas te slaan) na uitdrukkelijke instemming van de Eerste Kamer werd verworpen. Deze motie werd in het plenair debat van 24 juni door staatssecretaris Klijnsma ontraden. Klijnsma gaf aan dat er pas een besluit wordt genomen over de mantelzorgboete als er een debat met beide Kamers is geweest en dat de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de mantelzorgboete daarbij zwaarwegend zijn. Zij merkte op dat het besluit tot het slaan van een Koninklijk Besluit steeds bij het kabinet ligt.
  4. De motie van senator Elzinga (SP) c.s. die de regering verzoekt de invoering van de Participatiewet voorlopig nog niet te belasten met een taakstellende bezuiniging en de omvang van de bezuiniging te laten afhangen van het succes van de gedecentraliseerde uitvoering van de Participatiewet werd verworpen. Deze motie was door staatssecretaris Klijnsma ontraden.

Participatiewet

De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen en nog eens 25.000 bij de overheid, die bestemd zijn voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

2015 één budget

Met de Participatiewet, en de andere te decentraliseren regelingen, krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning aldus Klijnsma. Vanaf 2015 krijgen gemeenten één budget, waaruit ze deze ondersteunende voorzieningen kunnen bekostigen.

Eén regeling

Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.

Wajong

De huidige Wajongers worden beoordeeld op hun arbeidsvermogen en blijven in de Wajong. Zij gaan dus niet over naar de gemeenten en krijgen ook niet te maken met de bijstand. Mensen die nu al beschut werken bij een sociale werkvoorziening houden hun bestaande rechten en plichten.
De uitgaven aan Wajong, WWB en Wsw bedragen nu bijna 11 miljard euro. Ondanks de bezuinigingen blijven deze uitgaven op de lange termijn doorgroeien naar 11,8 miljard. Zonder de maatregelen uit de Participatiewet zouden de kosten oplopen naar 13,5 miljard euro.

De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking.

Op de hoogte blijven van alle wetsvoorstellen en wetten?

Met HR Praktijk Premium bent u altijd up-to-date en kunt u specifieke vragen stellen via de Adviesdesk. Meer informatie

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.