Logo
 • Blog
 • 1 juni 2016

Draagvlak voor mensen met een arbeidsbeperking? 10 tips

Werkgevers hebben sinds de invoering van de Participatiewet 2015 nog steeds moeite om mensen met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces op te nemen. ChainWorks noemt dit ook wel 'inclusief ondernemen'. Vragen waar veel werkgevers mee zitten zijn o.a. wat zijn de regels rondom het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking? Wat zijn de risico’s? Hoe kun je draagvlak creëren voor inclusief ondernemen?

In dit opiniebericht gaan we 1 stap verder in het proces van inclusief ondernemen toelichten: hoe krijg je draagvlak binnen jouw organisatie voor inclusief ondernemen? En als je overtuigd bent om inclusief te gaan ondernemen, is jouw organisatie er dan wel klaar voor? ChainWorks merkt in de praktijk dat het met inclusief ondernemen vaak vastloopt op weerstand, onwetendheid en miscommunicatie.

Gebrek aan draagvlak door gebrek aan communicatie

Communiceren tijdens en voorafgaand aan dit traject is een continu proces dat vaak onderschat wordt. Werknemers voelen zich vaak niet gehoord door het management. We ervaren aan de ene kant dat werkgevers inclusief ondernemen onderschatten: welke impact heeft het daadwerkelijk om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen? Aan de andere kant zien we regelmatig dat het overschat wordt: dat doen we wel even.

Het succes van inclusief ondernemen hangt af van verschillende factoren. Wat ons betreft is één van de belangrijkste factoren voor werkgevers: creëer draagvlak binnen jouw organisatie. Inclusief ondernemen kan namelijk iedereen in jouw organisatie raken. Het is daarom van groot belang dat alle werknemers op de hoogte zijn van dit beleid én de uitvoering ervan.

Als werkgever kun je op verschillende manieren draagvlak creëren, hierbij onze tips:

 1. Door werknemers te betrekken bij de plannen voor inclusief ondernemen. Je organiseert bijvoorbeeld een werkconferentie waarin iedereen mee kan brainstormen. Zo ontwikkel je samen een implementatie plan waarin je opneemt wie wat gaat doen qua voorbereiding en begeleiding en wanneer.
 2. Door rekening te houden met belangen en motivaties op verschillende niveaus in je organisatie. Bijvoorbeeld: een directeur heeft andere belangen dan een werknemer. Misschien is je werknemer wel bang om zijn functie kwijt te raken? Vergeet in deze fase niet om je implementatie plan voor te leggen aan de ondernemingsraad of een belangenorganisatie. Zo voelen deze partijen zich gehoord en komt het niet onverwacht. Geef hen de mogelijkheid hier feedback op te geven. 
 3. Luister écht naar al je stakeholders en de feedback van alle betrokken partijen. Het belangrijkste is dat je daadwerkelijk iets gaat doen met deze feedback binnen jouw implementatieplan.
 4. Maak je werknemers onderdeel van de oplossing door hen te betrekken in de vraag: wat kan jij voor deze mensen betekenen? Dit kan je bereiken door je werknemers te interviewen, informatie te geven, inspraakronden te houden en af te tasten hoe ze tegen een situatie aankijken.
 5. Zet de plannen in een zo vroeg mogelijk stadium op de agenda.
 6. Bereid je werknemers goed voor op de impact die het kan hebben op de afdeling. Dat begint bij het bewust onbekwaam en bewust bekwaam maken van je werknemers.
 7. Wees als werkgever bereid te investeren in de begeleiding van je (nieuwe) werknemers.
 8. Werknemers zijn vaak heel trots op het bedrijf - waar ze werken - als die veel doet aan inclusief en sociaal ondernemen = win - winsituatie voor beide partijen.
 9. Mensgerichte leidinggevenden bereiken vaak meer draagvlak binnen hun team dan prestatiegerichte leidinggevenden. Probeer hiermee rekening te houden bij de implementatie van je plan: waar zitten binnen jouw organisatie de mensgerichte leidinggevenden?
 10. Denk in mogelijkheden en niet in beperkingen!

Hoe creëer je mogelijkheden voor inclusief ondernemen binnen jouw organisatie?

 • Kijk eens of je mensen met een arbeidsbeperking op een – aangepaste - reguliere functie in je organisatie kan plaatsen. Denk eens aan een werknemer in een rolstoel die zijn werk goed kan uitvoeren achter bijvoorbeeld een balie.
 • Kijk eens of je een nieuwe functie kan creëren voor iemand met een beperking? Denk hierbij eens aan het toepassen van de techniek van functiecreatie (bij functiecreatie ga je bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen).
 • Kijk eens of je afspraken kunt maken met je leveranciers over inclusief ondernemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een groenvoorzieningsbedrijf die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft en die jouw bedrijfstuinen onderhoudt. Zo draag je als werkgever ook je steentje bij.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.