Logo
  • Nieuws
  • 2 juli 2018
  • Bron: Ministerie van SZW

Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

Alle werkgevers samen hebben weer ruimschoots meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking gemaakt dan is afgesproken. Op het pad hier naartoe stonden de werkgevers vorig jaar voor 33.000 extra banen aan de lat. Dat zijn er bijna 37.000 geworden. Werkgevers van de overheid hebben hun doelstelling opnieuw niet gehaald; wel hebben zij het aantal extra banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen.

Beeld Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gemaakt, zo is in 2013 in het sociaal akkoord afgesproken. Het vorige kabinet heeft de quotumregeling geactiveerd voor de overheidswerkgevers. Tegelijkertijd heeft het kabinet toen besloten om over 2018, het eerste hele quotumjaar, nog geen heffingen uit te delen. Halen de overheidwerkgevers over 2019 de banenafspraak weer niet, dan kan een heffing worden opgelegd van €5.000 per niet-ingevulde baan.

Om de prestaties van overheidswerkgevers te verbeteren, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Uit een van de onderzoeken blijkt dat de doelgroep groot genoeg is om de doelstellingen uit de banenafspraak te halen. De verwachting is dat het aantal mensen in de doelgroep de komende tijd verder zal groeien. Daarmee is het nog steeds reëel om 125.000 extra banen te creëren. De kans op het vinden en behouden van werk moet dan wel toenemen.

Wil en enthousiasme

Een ander onderzoek laat zien dat ruim 80 procent van de mensen met een arbeidsbeperking die in 2016 al werkten, een jaar later nog steeds aan de slag was. Tweederde van het totaal gewerkte aantal uren door mensen uit de doelgroep banenafspraak, zijn op basis van een vast contract. Het percentage mensen dat hun baan verliest is afgenomen, van 10 naar 9 procent. 

Uit een derde onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen werkgevers bij de overheid hoe zij aan de slag gaan met de banenafspraak. De kans van slagen staat of valt voor een groot deel met de wil en het enthousiasme van de werkgever om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Een knelpunt waar overheidswerkgevers tegenaan lopen is dat wanneer zij diensten inkopen, zoals schoonmaak en catering, de mensen uit de doelgroep die dit werk voor hen verrichten, niet meetellen bij de werkgever bij wie zij in de praktijk aan de slag zijn, maar bij het schoonmaak- of cateringbedrijf.

 

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.