Logo
  • Nieuws
  • 3 maart 2014
  • Lianne Bouman

Verplichte aanzegtermijn tijdelijke contracten

Houd bij flexibele contracten met werknemers de aanzegtermijn in de gaten? Vanaf 1 juli 2014 bent u mogelijk al verplicht deze werknemers één maand voor afloop van hun tijdelijke contract schriftelijk op de hoogte te brengen van de beëindiging of de verlenging daarvan. Als u het aanzegtermijn negeert, gaat u dat een geld kosten.

Beeld Verplichte aanzegtermijn tijdelijke contracten

Deze maatregel vloeit voort uit het wetsvoorstel Werk en Zekerheid (ligt nog ter beoordeling bij de Eerste Kamer) en geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer. Is er sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een bepaald project of een arbeidsovereenkomst bij intreden van een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld vervanging van een zwangere werkneemster), dan hoeft u zich niet te houden aan de verplichte aanzegtermijn. In deze situatie is het immers moeilijk voorafgaand aan het tijdelijk contract al een einddatum te bepalen.

Sanctie

Overschrijdt u het aanzegtermijn, dan kan dat u een vergoeding van een maandsalaris naar rato kosten. Stel u bent een week te laat, dan moet u de werknemer een week salaris uitbetalen. De werknemer moet hier dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep op doen.

Tip

Vergeet niet bij tijdelijke arbeidscontracten die u verlengt, de voorwaarden te vermelden. Als u dat niet doet, dan gelden de ‘oude’ voorwaarden.

Nota bene

Per 1 juli 2014 wordt niet alleen de aanzegtermijn ingevoerd, ook vervallen per die datum de proeftijd en het concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid ligt nog ter beoordeling bij de Eerste Kamer.

Seminar Ontslagrecht en ontslagvergoeding 2014

Arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers eindigen op verschillende manieren. Dit seminar behandelt alle mogelijke beëindigingsvormen. Meer info >

Producttips

Reacties

11 maart 2014

De aanzegtermijn (artikel 7:668 BW nieuw) geldt ook voor bestaande contracten met dien verstande dat er een overgangstermijn van een maand geldt. Dit betekent concreet dat u bij contracten die eindigen op of na 1 augustus 2014 minimaal een maand van tevoren dus op of na 1 juli (afhankelijk van de einddatum) moet laten weten of u het contract verlengt en zo ja onder welke voorwaarden. Een optie is standaard in nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomsten die eindigen op een kalenderdatum al onder verwijzing naar het nieuwe recht en naar het artikel over de aanzegtermijn op te nemen dat het contract zal eindigen. U kunt u dan altijd later nog bedenken en toch aangeven dat u de werknemer wilt behouden. U loopt dan uiteraard altijd wel het risico dat de werknemer zich al elders succesvol is gaan oriënteren.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.