Logo
 • Blog
 • 12 februari 2024

Top 25 grootste missers in de arbeidsrechtelijke praktijk

Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Geen onderneming is 100% compliant, maar sommige knoeperds springen elke keer wel weer in het oog aldus Joost van Ladesteijn, partner en advocaat bij Vertex Legal B.V.

Beeld Top 25 grootste missers in de arbeidsrechtelijke praktijk
 1. Geen onderzoek naar toepasselijkheid verplichte CAO of Bpf
 2. Niet aanmelden CAO
 3. Geen tussentijdse opzegmogelijkheid van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 4. Geen motivering van concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 5. Geen (tijdige) aanzegging
 6. Geen (disfunctionerings)dossier
 7. Conflicterende bepalingen tussen documenten (handboek, CAO, arbeidsovereenkomst cs)
 8. Niet meetellen vaststellingsovereenkomsten voor collectief ontslag
 9. Geen rechtsgeldige benoeming tot statutair directeur
 10. Niet instellen ondernemingsraad hoewel verplicht en behoefte
 11. Piepsysteem voor wijzigen arbeidsvoorwaarden
 12. Veronachtzamen adviesrecht ondernemingsraad bij benoeming bestuurders
 13. Geen hoor en wederhoor (ontslag op staande voet, sociale onveiligheid)
 14. Stageovereenkomst met onvoldoende leerelement
 15. Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden wegens overgang van onderneming
 16. Veronachtzamen informatieplichten (bv overgang van onderneming)
 17. Geen RI&E
 18. Missen van looncomponenten in berekening transitievergoeding
 19. Geen preventiemedewerker
 20. Geen vakantiebijslag over overwerkuren cs
 21. Niet voldoen aan identificatieplicht
 22. Geen filing bij global equity
 23. Dubbele betalingen bij global mobility
 24. Loonstopzetting in plaats van loonopschorting
 25. Onjuist onderscheid wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen
 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.