Logo
  • Opinie
  • 21 november 2013

Stelende werknemer verantwoordelijk voor kosten

Medewerkers beginnen de pijn van de economische crisis steeds meer in hun portemonnee te voelen. Als gevolg daarvan zien we een toename van de schade door interne diefstal, die mede in de hand wordt gewerkt doordat werkgevers bezuinigen op kostenposten als beveiliging en interne controles. In die zin is het belangrijk om nogmaals te wijzen op de mogelijkheid om de kosten voor onderzoek naar interne diefstal op de dader te verhalen aan de hand van onder ander de volgende uitspraak:

De rechter heeft bepaald dat het niet onredelijk is om kosten die een werkgever had gemaakt om fraude door een werknemer aan het licht te brengen, in rekening te brengen bij de werknemer.

De zaak

Een sigarettenfabriek had gemerkt dat 12 dozen sigaretten waren verdwenen. Onderzoek bracht aan het licht dat een medewerker van het ingehuurde beveiligingsbedrijf de dader was. De man kreeg vervolgens door zijn werkgever ontslag op staande voet. Hij werd door de politie gearresteerd en door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf.

De fabriek stelde vervolgens het beveiligingsbedrijf aansprakelijk voor alle geleden schade:
€ 10.000 voor de gestolen sigaretten en € 13.020 aan onderzoekskosten. Er was ruim 200 uur besteed aan het installeren van camera's en het bekijken van de beelden. Het beveiligingsbedrijf stelde de sigarettenfabriek schadeloos en probeerde de schade daarna te verhalen op de ontslagen werknemer.

De werknemer nam zijn verantwoordelijkheid voor de gestolen sigaretten. Hij was het er echter niet mee eens dat hij ook de onderzoekskosten moest betalen. De werknemer vond het namelijk niet redelijk dat de sigarettenfabrikant zelf onderzoek is gaan verrichten naar de vermissing van de dozen sigaretten. Het had voor de hand gelegen om hiervoor de politie in te schakelen, want dan had het onderzoek geen geld gekost. De fabrikant zag wel een rechtvaardiging voor de onderzoekskosten omdat het van belang was om zo snel mogelijk het vermeende lek in het beveiligingssysteem op te sporen.

De rechter

De rechter was het niet eens met de werknemer. Van de politie kan niet worden verwacht dat zij onderzoek zou doen naar de vermissing van een paar dozen sigaretten. Evenmin mag verwacht worden dat de politie een lek in een beveiligingssysteem van een fabriek gaat opsporen. De rechter stelde de werkgever in het gelijk en kende de vordering van de onderzoekskosten toe.

De rechter stelde de onderzoekskosten uiteindelijk vast op € 10.640. Dit bedrag was nog steeds hoger dan de schade door de diefstal, maar dit enkele feit maakte de kosten nog niet onredelijk. Het onderzoek was ook bedoeld om te voorkomen dat er nog meer sigaretten zouden verdwijnen. In zoverre waren het kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Zonder onderzoek bestond de mogelijkheid dat de medewerker door zou gaan met de diefstallen.

Rechtbank Arnhem, 25 juli 2007, LJN: BB2317

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.