Logo
  • Nieuws
  • 3 april 2008
  • Arzu Kokeng
  • Bron: Redactie HRpraktijk.nl

Ontslagvergoeding niet gekort op IOAW

Vanaf 1 april 2008 mogen periodieke uitkeringen uit een stamrecht (betaling uit een ontslagvergoeding) niet meer worden gekort op de IOAW.  Mensen bij wie de stamrechtuitkering wel is verrekend met de IOAW kunnen vragen om herziening van de uitkering over de periode vanaf 1 april 2005. Dit moet gebeuren vóór 1 april 2009, zo meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Beeld Ontslagvergoeding niet gekort op IOAW

Deze wijziging gaat ook gelden voor de Toeslagenwet, de Algemene nabestaandenwet en de Algemene ouderdomswet. Voor deze uitkeringen hoeven echter geen herzieningen te worden aangevraagd. Uitkeringsinstantie UWV en de Sociale Verzekeringsbank hebben de uitkeringen uit stamrecht namelijk niet verrekend met de toeslag of het pensioen.

 

Geen uitkering vanwege te hoge inkomsten

Belanghebbenden kunnen een aanvraag doen bij burgemeester en wethouders van de gemeenten om alsnog vrijstelling te krijgen van verrekening van stamrechtuitkeringen, zoals dat sinds 1 april 2008 is geregeld. Het overgangsrecht geldt tevens voor belanghebbenden die op of na 1 april 2005 aan de voorwaarden voor een IOAW-uitkering voldeden, maar aan wie geen recht op uitkering is toegekend vanwege te hoge inkomsten uit een periodieke uitkering uit een stamrecht.

 

IOAW

De wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers biedt een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Netto is de uitkering gelijk aan de bijstandsuitkering, inclusief vakantiegeld. De uitkering wordt verstrekt in aansluiting op de maximale uitkeringsduur van de WerkloosheidsWet (WW).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.